nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Časté dotazy

Časté dotazy

Topné kabely lze opravit. V seznamu místních skladových zásob jsou k dispozici speciální opravné sady.

(1010)

K upevnění dlaždic nebo kamenů na deskách T2Reflecta musí být použito lepidlo T2Reflecta Adhesive.  Některé druhy přírodního kamene, např. mramor, jsou však náchylné ke zbarvení a nesmí se použít, aby se na dokončené podlaze neobjevila místa s barevnými změnami. Informace o náchylnosti přírodního kamene ke zbarvení vám sdělí v obchodu s dlažbou.

(1011)

Ne, kabel nesmíte oddělit, zkrátit ani prodloužit. Zkrátit lze pouze hlavní přívod.

(1012)

Aby bylo možné vyměnit čidlo v případě poruchy, musí být nainstalováno v pružné trubce.  Sady QuickNet takovou pružnou trubku obsahují. U společnosti nVent Thermal Management si lze také samostatně objednat 2,5m pružnou trubku o průměru 10 mm (referenční číslo:  6012-8949541). Tuto trubku je třeba nainstalovat těsně pod povrch dlaždic a může ji být proto nutné částečně zapustit do podkladu podlahy. Při použití desek T2Reflecta se trubka nainstaluje do drážky vyříznuté mezi dvěma deskami T2Reflecta.   Čidlo musí být umístěno uprostřed mezi dvěma vedeními topného kabelu. Hrot čidla musí být nainstalován minimálně 50 cm od plochy stěny, aby se zabránilo nespolehlivým měřením teploty podlahy (např. měření pod skříní).

(1013)

No, it is particularly important that T2Reflecta adhesive is used to stick the times!  We only give a warranty with the use of the T2 adhesive, as this has been developed to provide a high level of adhesion between aluminium and the tile.  nVent Thermal Management cannot guarantee the adhesive qualities of alternative products.

(1014)

Systém lze řídit prostřednictvím termostatu s prostorovým nebo podlahovým čidlem.  Termostat s čidlem okolní teploty - jestliže je prioritou úspora energie a podlaha může zůstat částečně studená.  Podlahový termostat - praktický v případech, kdy je nejdůležitější pohodlí teplé podlahy. Ideálním řešením je přirozeně jejich kombinace.

(1015)

Jestliže máte špatně izolovanou podlahu, chcete rychlé zahřátí podlahy nebo vyšší teplotu, zvolte T2QuickNet- Plus-160.

(1018)

Ne, systém T2QuickNet lze použít pouze ve zcela rovném, uzavřeném materiálu. Pro tento typ instalace je určen systém T2Reflecta, neboť se jedná o samoregulační systém, u kterého nehrozí nebezpečí přehřátí a poškození podlahy citlivé na teplo.

(1019)

K upevnění dlaždic nebo kamenů na deskách T2Reflecta musí být použito lepidlo T2Reflecta Adhesive.  Některé druhy přírodního kamene, např. mramor, jsou však náchylné ke zbarvení a nesmí se použít, aby se na dokončené podlaze neobjevila místa s barevnými změnami. Informace o náchylnosti přírodního kamene ke zbarvení vám sdělí v obchodu s dlažbou.

(1021)

T2FloorTemp a T2DuoTemp mají maximální výkonové zatížení 16 A.

(1022)

Čidlo je třeba nainstalovat doprostřed mezi dva kabely. Čidlo lze nainstalovat do plastové/měděné trubky o Ø 10 -12 mm mezi dvě desky T2Reflecta. Rozteč stěn přibližně 0,5 m. Uložení lze však také provést do volné drážky topného kabelu.

(1034)

Kvůli pohodlí a úspoře energie doporučujeme použít termostat RAYCHEM NRG-Temp. Samoregulační topný kabel T2Red vyžaduje při zahájení provozu zatěžovací ráz. Termostat NRG-Temp je zkonstruován tak, aby tomuto zatěžovacímu rázu odolal. Při použití jiného termostatu s nižším spínacím výkonem než 13 A je třeba spínat otopnou soustavu prostřednictvím stykače.

(1035)

Lepidlo T2Reflecta potřebuje k vytvrzení přibližně 4 hodiny, potom ho lze znovu zpracovávat.  Poznámka: Toto lepidlo se nesmí použít jako malta pro tenkou podkladní vrstvu. Je to lepidlo.

(1036)

Jestliže se jedná o samoregulační kabel, např. T2Red, lze ho překřížit nebo lze umístit blízko sebe 2 vedení kabelu.
Pokud jde o kabel s konstantním výkonem, např. QuickNet, T2Blue nebo CeraPro, nesmí se překřížit, nesmí se umístit 2 vedení příliš blízko k sobě a nesmí být příliš zalitý.

(1039)

Snímání podlahy poskytuje mnohem stabilnější podlahovou teplotu. Při snímání teploty okolního prostředí může docházet k přílišným výkyvům podlahové teploty, takže může mít zákazník pocit, že podlahové vytápění správně nefunguje. Při snímání podlahy bude podlahová teplota příjemná a stabilní. Systémy podlahového vytápění T2 jsou tenké systémy, jejichž topný kabel je nainstalován v blízkosti povrchu podlahy. Systémy T2 reagují rychle oproti systémům podlahového vytápění se silnou konstrukcí, které mají obvykle vysokou hmotnost spojenou s vysokou setrvačností a pomalostí. Termostat s podlahovým čidlem tedy poskytuje vyšší účinnost, rychlé řízení a stabilní teplotu podlahového vytápění. Čidlo podlahového vytápění je ideální v místnostech s několika tepelnými zdroji. Např. koupelna s kombinací podlahového vytápění a topného žebříku. Aby byl zajištěn efektivní provoz podlahového vytápění s menším ovlivněním topným žebříkem, podlahové čidlo umožňuje lepší řízení, neboť měří pouze podlahovou teplotu.

(1040)

EM2-XR je samoregulační topný kabel určený k ochraně venkovních zemních povrchů (rampy, pěšiny, schodiště atd.) před náledím a sněhem. Výkon kabelu EM2-XR v betonové desce je: 105 W/m při -15 °C, 100 W/m při -10 °C, 95 W/m při -5 °C a 90 W/m při 0 °C.

(1049)

Ano, lze samostatně zakoupit opletenou spojku. Objednací číslo je SFB-RC2-BRAID-CLIP.

(1165)

Ne. Vnější opláštění kabelu není odolné vůči chemikáliím v oleji.

(1167)

Ne, topný kabel RAYCHEM pro ochranu před mrazem je určen pouze pro pevné instalace.

(1168)

Ano, za předpokladu, že nebude překročena maximální délka vedení. Maximální délka vedení systému je nejkratší maximální délka vedení připojených topných kabelů.

(1169)

Ano. RAYCHEM vyžaduje použití 30mA diferenciální ochrany.

(1172)

 NE!! Došlo by ke zkratu! Nainstalujte utěsňovací zátku RayClic-E-02.

(1175)

Ne, termostaty AT-TS-13 a AT-TS-14 mohou spínat více okruhů. Maximální délka okruhu závisí na spínacím výkonu (u AT-TS-13/14 je to 16 A). Jestliže jsou různé topné okruhy umístěny v oblastech s různou teplotou okolí (např. podzemní potrubí a volně umístěné venkovní potrubí), doporučujeme použít různé termostaty.

(1177)

Jestliže je topný kabel napájený, po několika minutách se ho dotkněte. Bude hřát.

(1179)

Použijte kabelové spony nebo lepicí pásku se skelnými vlákny. Pro plastové potrubí použijte hliníkovou lepicí pásku ATE-180 a aplikujte ji po celé délce topného kabelu.

(1180)

Na principu posloupnosti impulzů: určitý počet „celých vln“ projde a určitý počet je zastaven. Čím více „celých vln“, tím větší předaný výkon.

(1199)

Elektrické propojení v zařízení RayClic zajišťuje „nůž“, který prořízne elektrickou izolaci topného kabelu. Tento systém se nazývá „vytlačení izolace“.

(1200)

Ne, k ochraně před mrazem nabízí společnost RAYCHEM speciální topné kabely FS.

(1202)

Zkontrolujte systém: - je správně nainstalovaná řídicí jednotka HWAT-ECO? - je správně nainstalovaná správná izolace? - zkontrolujte nastavení řídicí jednotky HWAT-ECO. V případě potřeby proveďte změny. - ověřte, že je udržovaná teplota minimálně o 5 °C nižší než je teplota bojleru.

(1207)

Topné kabely musí být uskladněny na suchém a čistém místě. Chraňte konce kabelů utěsňovací zátkou. Teplotní rozsah: +40 °C až +60 °C.

(1209)

Ne, topný kabel HWAT se instaluje na potrubí ve přímce.

(1212)

Časovač lze používat k vypnutí systému, když se nepoužívá řídicí jednotka HWAT-ECO. Jednotka HWAT-ECO zahrnuje funkce časovače QWT 05.

(1214)

Connection and Protection