Školení programu certifikace „Certified Pro“ v oblasti ochrany střech a okapových žlabů před zamrzáním

Modul programu certifikace "Certified Pro" v oblasti okapových žlabů je kombinací teoretického a praktického školení zaměřeného na produkty nVent RAYCHEM pro ochranu střech a okapových žlabů před zamrzáním.

Zahrnuje následující prvky:

  • Volba vhodných kabelů, propojovacích komponent a řídicí jednotky pro danou aplikaci
  • Seznámení s používáním různých metod upevňování na střechách a v okapových žlabech
  • Jak instalovat a testovat naše produkty a jak je uvést do provozu
  • Provoz a údržba systému
  • Záruka a postupy při záručním plnění

Gutters Module Side

Connection and Protection