nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Řízení dodavatelského řetězce

Řízení dodavatelského řetězce, které nabízí společnost nVent Thermal Management, zahrnuje plánování a řízení všech činností, které se týkají řízení zajišťování zdrojů, dodání, konverze a logistiky. Všechny tyto činnosti jsou prováděny pod deštníkem „provozní dokonalosti“.

Vzhledem k použití koncepce „hlavní nákupčí“ zodpovídají specialisté na dodávky ve společnosti nVent Thermal Management za nákupy pro zákazníka anebo pro příslušný projekt. Řízení logistiky pro projekt je koordinováno s celkovým řízením projektu, aby byla zajištěna synchronizace s potřebami projektu a časovým plánem.

V důsledku toho jsou veškeré přesuny a uskladnění potřebných produktů, inventáře prováděných prací a dodávky z místa původu do místa dodání řízeny a provedeny s maximální přidanou hodnotou prostřednictvím strategického zajišťování zdrojů a je přitom brán zřetel na principy celkových nákladů na vlastnictví pro zákazníka.

 

Distribuční střediska

Standardní nabídka produktů společnosti nVent Thermal Management se dodává ze dvou hlavních distribučních středisek v americké Kalifornii a belgickém Leuvenu. Veškerá logistika se provádí s využitím vyspělých způsobů plánování pod deštníkem „provozní dokonalosti“.

Connection and Protection