nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Bezpečnost

Ve všech fázích projektu společnost nVent Thermal Management uplatňuje koncepci celkového řízení ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti, aby bylo možné posoudit rizika a identifikovat vhodná opatření k řízení a minimalizaci rizik a nebezpečí.

Jsou určeny kompetentní osoby k zajištění shody se strategií společnosti, požadavky klienta a zákonných ustanovení. Podnikají potřebné kroky k většímu povědomí o osobní bezpečnosti a tím i k zajištění beznehodového pracoviště.

Manažeři a vedoucí pracovníci přebírají v příslušných oblastech iniciativu v zajištění bezpečného pracovního prostředí. Všichni zaměstnanci si jsou vědomi své odpovědnosti dávat pozor sami na sebe a na ostatní osoby, které mohou být ohroženy jejich prací, a spolupracovat se společností při plnění svých povinností.

Connection and Protection