nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Koncepční plánování a optimalizace

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Jestliže zákazníci navážou partnerství se společností nVent Thermal Management již v raném stádiu - když jsou projekty ještě ve fázi plánování proveditelnosti/koncepčního plánování - mohou využít výhod našich odborných znalostí v oblasti návrhu a optimalizace systémů doprovodného otápění. V těchto optimalizačních programech jsou integrovány postupy při návrhu a osvědčené strategie vycházející z našich rozsáhlých zkušeností s instalací systémů doprovodného otápění a usnadňují našim zákazníkům snížit v projektech celkové náklady na instalaci anebo celkové provozní náklady.

Díky spolupráci se zákazníkem může společnost nVent Thermal Management poskytnout ve fázi koncepčního plánování projektu tyto výhody

  1. Posouzení primárního systému řízení ohřevu v projektu a souvisejících specifikací (tj. izolace, elektrické připojení, vedení potrubí atd.)
  2. Zformulování rámcového rozsahu prací na systému řízení ohřevu v příslušném projektu
  3. Výběr vhodných optimalizačních strategií pro příslušný projekt
  4. Provedení rozboru nákladů, který ukazuje výchozí bod neoptimalizovaného návrhu oproti optimalizovanému
  5. Odhad investičních výdajů v rámci rozpočtu pro systém řízení ohřevu a provozních nákladů
  6. Příprava předběžných výpočtů výkonového zatížení a uspořádání rozvodů

Následující ilustrace názorně ukazuje, jak je zavedení strategií a technologií redukce nákladů největším přínosem pro projekt ve fázi jeho definice nebo ve fázi koncepčního plánování - před fází běžného podrobného návrhu a fází dodání. S postupujícím časem podél časové přímky projektu se snižuje flexibilita návrhu potřebná k zavedení dobrých opatření pro snížení nákladů.


Connection and Protection