Návrh a konstrukce

Vstupní data potřebná pro podrobný návrh doprovodného otápění vyžadují vytvoření a přenášení četných dokumentů. Související náklady a vliv této činnosti na časový plán dodavatelé konstrukčních návrhů a koncoví zákazníci jen zřídka stanovují. Běžná izometrie potrubí však projde ještě předtím, než ji obdrží dodavatel doprovodného otápění, odděleními, která řídí procesy, vedení potrubí, elektrické připojení a dokumentaci, přičemž jednotlivá předání dokumentů běžně zaberou 2 hodiny. Tento dopad na náklady a časový plán se ještě znásobí, pokud jsou v návrhu vyžadovány změny.

Nové vývoje v návrhu doprovodného otápění: nVent TRACERLYNX ®

V minulých letech společnost nVent Thermal Management vyvinula TRACERLYNX ®, nástroj pro 3D návrh s podporou počítače, který využívá standardní software jako platformu pro přímou komunikaci s většinou sad pro vytváření modelů, které používají zákazníci - např. PDMS a PDS. Nový vysoce produktivní pracovní postup umožňuje společnosti nVent Thermal Management importovat elektronické IDF (soubory s dílčími daty) anebo PCF (soubory se součástmi potrubí) ze zákaznického modelu přímo do našeho nástroje pro zakázkový návrh doprovodného otápění. Klient nemusí vytvářet a přenášet tištěné/elektronické kopie s izometrií. Nástroj vytvoří přesné zprávy identifikující chybějící data, např. výkresy pokračování. V průběhu projektu vždy dochází ke změnám vstupních dat, které mají často značný vliv na náklady a časový plán. Nástroj obsahuje „identifikátor revizí“, takže zákazníci nemusejí před předáním těchto informací dodavateli doprovodného otápění vynakládat čas na řazení, přezkoumávání a filtrování.

Connection and Protection