nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Uvedení do provozu a spuštění

Uvedení systému řízení ohřevu do provozu se provádí, aby byla zajištěna správná instalace a funkce systémů před předáním koncovému uživateli. Společnost nVent vyvinula zkušební systém a postup uvedení do provozu, jež se řídí plánem prohlídek a přezkoušení, který zajišťuje naprosté proniknutí do stavu zkoušených okruhů.

Skupina, která zajišťuje ve společnosti nVent Thermal Management uvedení do provozu, ověří, že:
  • jsou přezkoušeny všechny systémy řízení ohřevu a jsou připraveny k provozu.
  • jsou dokončeny a zkontrolovány všechny práce na izolaci (vizuálně a pomocí infračervených technologií).
  • jsou přesně vyplněny všechny požadované záznamy o přejímací zkoušce pro elektrické rozvaděče a jednotlivé elektrické okruhy doprovodného otápění a jsou předány koncovému uživateli.
  • jsou zaznamenány všechny případné nedostatky

Connection and Protection