TTSIM-2

Přehled

nVent TRACETEK TTSIM-2 je modul s rozhraním pro detekční kabel, který je schopen sledovat až 150 m detekčního kabelu. Výstup je zajištěn prostřednictvím 3místné identifikace místa úniku, reléových kontaktů a sériových dat.

Dokumentace

Technické listy
Příručky k instalaci

Záruky

Informace o záruce
Connection and Protection