TT-FFS (Fast Fuel Sensors)

Přehled

nVent TRACETEK TT FAST FUEL SENSORS jsou rychlé sondy, které zareagují na přítomnost tekutých paliv během několika sekund. Často se používají ke sledování záložního generátoru v budovách a přívodu paliva.

Záruky

Informace o záruce
Connection and Protection