Fast track service for nVent RAYCHEM mineral insulated (MI) heating units

Přehled

Služba Fast Track pro topné jednotky MI RAYCHEM zakončované u výrobce

Topné jednotky RAYCHEM MI (dříve prodávané pod značkou nVent PYROTENAX) jsou vyráběny podle specifikací zákazníků. Dodací lhůty jsou ve srovnání s produkty RAYCHEM MI zakončovanými v terénu obvykle delší.

To by mohlo vést k neočekávaným prostojům, zejména v případě naléhavých zásahů na pracovišti, kde opravy vyžadují speciální řemeslné dovednosti.

Společnost nVent nabízí zákazníkům možnost objednání standardních předem zakončených topných jednotek MI prostřednictvím postupu MI Fast-Track za malý poplatek. Tyto jednotky jsou vyráběny a připraveny k odběru do 48 hodin (během pracovního týdne) po doručení objednávky, a to pro všechny zákazníky z Evropy.

Jaké výhody vám přináší tato služba?

  • Objednávka musí jasně uvádět „MI Fast-Track“
  • Objednávka nám musí být doručena do 11:00 středoevropského času.
  • V závislosti na složitosti vašich požadavků a našich výrobních kapacitách naše oddělení služeb zákazníkům potvrdí do 10:00 následujícího dne středoevropského času telefonicky, zda je služba MI Fast-Track k dispozici.
  • Pokud služba MI Fast-Track dostupná není, společnost nVent ji přidá do harmonogramu následujícího výrobního dne MI Fast-Track (odběr do 72 hodin po objednávce během pracovního týdne), pokud se nerozhodnete objednávku zrušit.

Společnost nVent může tuto službu nabídnout pouze pro omezené množství topných jednotek za den, a proto si vyhrazuje právo na zamítnutí objednávek MI Fast-Track z kapacitních nebo technických důvodů.

Další informace získáte u místního zástupce společnosti nVent.

Connection and Protection