HCH/HCC

Přehled

Topné kabely s minerální izolací (MI) a měděným opláštěním nVent PYROTENAX HCH/HCC jsou vhodné k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v široké škále průmyslových aplikací pro vyhřívání potrubí, např. ohřev dlouhých potrubí nebo zabránění kondenzaci při nízkých teplotách, a k použití v domácnostech, obvykle pro podlahové vytápění nebo ohřev cest a ramp. Tyto kabely jsou k dispozici s velmi nízkým odporem, aby je bylo možné použít pro dlouhá potrubí s omezeným počtem napájecích bodů, jestliže maximální provozní teplota opláštění nepřesahuje 200 °C. Typický maximální výkon dosahuje 50 W/m.

Hlavní vlastnosti topných systémů PYROTENAX HCH/HCC:

  • Dodržení klasifikace T je třeba prověřit v jednotlivých návrzích
  • Jsou k dispozici s velmi nízkým odporem pro velmi dlouhé okruhy
  • Jsou nabízeny neukončené i předem ukončené
  • Lze je poskytnout s opláštěním HDPe nebo FEP
  • Obvykle se používají společně s vyspělejšími řídicími systémy
  • V naléhavých případech je lze vyrobit během 24 hodin po přijetí objednávky (nejrychlejší služba - omezená množství v závislosti na kapacitě)

Dokumentace

Příručky k instalaci
Connection and Protection