Paralelní samoregulace

Společnost nVent Thermal Management poskytuje samoregulační topné kabely, které automaticky mění svůj výkon, aby vykompenzovaly teplotní změny.

Samoregulační topné kabely značky nVent RAYCHEM jsou tvořeny dvěma paralelními vodiči zasazenými do topného jádra vyrobeného z vodivého polymeru. Jádro má paprskovité uspořádání, aby byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost. Ve vláknových topných kabelech XTV a KTV je kolem vodičů omotán vodivý polymer jako vlákno.

Průchodem elektrického proudu vodivým polymerovým vláknem mezi vodiči vzniká teplo. Při poklesu okolní teploty se zvýší počet elektrických drah jádrem a vytváří se více tepla. Naopak, když se zvýší teplota, v jádru je méně elektrických drah a vytváří se méně tepla.

Connection and Protection