XTV

Přehled

Topný kabel nVent RAYCHEM XTV je paralelní samoregulační topný kabel, který se používá zejména k ochraně před zamrznutím a udržování procesní teploty u potrubí a nádob, které jsou vystaveny parnímu čištění. Tento kabel lze také použít k ochraně velkých potrubí před zamrznutím a k doprovodnému otápění, kde je vyžadována odolnost vůči vystavení vysokým teplotám.

Topné kabely RAYCHEM XTV odolávají udržovaným teplotám až 120 °C a lze je občas krátkodobě vystavit teplotě až 250 °C.

  • Bezpodmínečná teplotní klasifikace zjednodušuje návrh pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Možnost vícenásobného křížení bez rizika přehřívání
  • Možnost parního čištění v instalacích, které jsou vystaveny vysokým teplotám
  • Možnost udržování teploty max. 121 ºC
  • Rovnoměrná teplota potrubí vyplývající z kompenzace místní tepelné ztráty a změn napětí vyvolaných samoregulačním účinkem
  • Možnost zkrácení na potřebnou délku zjednodušuje návrh složitých potrubí
  • Kratší doba instalace díky nejmodernějším spojovacím sadám
  • Samoregulační princip zajistí efektivní chod systému, úsporu energie a tím i provozních nákladů

Dokumentace

Technické listy
Příručky k instalaci

Záruky

Informace o záruce

Je možné prodloužit záruku

RAYCHEM Self-regulating Heat Tracing System Installation Video

Connection and Protection