KTV

Přehled

Topné kabely nVent RAYCHEM KTV jsou samoregulační paralelní kabely pro vyhřívání potrubí používané k ochraně před zamrznutím a udržování procesní teploty u potrubí a nádob, které jsou podrobovány parnímu čištění.

Tyto topné kabely odolávají udržované teplotě až 150 °C a lze je občas krátkodobě vystavit teplotě až 250 °C.

  • Schváleno k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Schváleno DNV k použití na lodích a mobilních příbřežních zařízeních
  • Možnost vícenásobného křížení bez rizika přehřívání
  • Možnost parního čištění v instalacích, které jsou vystaveny vysokým teplotám
  • Rovnoměrná teplota potrubí vyplývající z kompenzace místní tepelné ztráty a změn napětí vyvolaných samoregulačním účinkem
  • Možnost zkrácení na potřebnou délku zjednodušuje konstrukci složitých potrubí

Dokumentace

Technické listy
Příručky k instalaci

Záruky

Informace o záruce

Je možné prodloužit záruku

RAYCHEM Self-regulating Heat Tracing System Installation Video

Connection and Protection