BTV

Přehled

Samoregulační kabely pro vyhřívání potrubí nVent RAYCHEM BTV převážně používané k ochraně potrubí před zamrznutím - nesmí být vystaveny parnímu čištění, mohou být trvale vystaveny teplotě až +65 °C a krátkodobě až +85 °C

  • Bezpodmínečná teplotní klasifikace T6 zjednodušuje návrhy v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Možnost vícenásobného křížení bez rizika přehřívání
  • Rovnoměrná teplota potrubí vyplývající z kompenzace místní tepelné ztráty a změn napětí vyvolaných samoregulačním účinkem
  • Možnost zkrácení na potřebnou délku zjednodušuje návrh složitých potrubí
  • Kratší doba instalace díky nejmodernějším spojovacím sadám
  • Samoregulační princip zajistí efektivní chod systému, úsporu energie a tím i provozních nákladů

Dokumentace

Technické listy
Příručky k instalaci

Záruky

Informace o záruce

Je možné prodloužit záruku

RAYCHEM Self-regulating Heat Tracing System Installation Video

Connection and Protection