nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Paralelní omezení výkonu

Společnost nVent Thermal Management nabízí topné kabely, které odolávají vyšším teplotám a umožňují dosáhnout velkého výkonu.

Kabely s omezením výkonu značky nVent RAYCHEM představují paralelní ohřívače tvořené topným článkem ze svinuté odporové slitiny obtočeným kolem dvou paralelních sběrnicových vodičů. V pevně stanovené vzdálenosti je z jednoho ze sběrnicových vodičů odstraněna izolace. Postup se potom opakuje a je odstraněna izolace z druhého sběrnicového vodiče. Tato vzdálenost mezi kontaktními body určuje délku topné zóny. Účinek kladného teplotního součinitele topného článku snižuje výkon při zvyšování okolní teploty. Tento účinek umožňuje, aby byl kabel s omezením výkonu překryt snížením teploty topného článku v bodech překrytí. Kabel s omezením výkonu lze použít k ochraně před zamrznutím a udržování procesní teploty, kde je vyžadován vysoký výkon anebo vystavení vysokým teplotám. Kabely s omezením výkonu umožňují udržování procesní teploty až 230 °C a odolávají vystavení teplotám až do 250 °C při vypnutém napájení.

Connection and Protection