MONI-PT100-260/2

Přehled

Čidlo, prostředí bez nebezpečí výbuchu, připojení k řídicímu zařízení prostřednictvím 3vodičové technologie

Dokumentace

Technické listy
Příručky k instalaci
Connection and Protection