MONI-PT100-EXE

Přehled

Čidlo, prostředí s nebezpečím výbuchu, zakončeno v rozvodné skříni 4 svorkami Cage Clamp s předním vstupem, předinstalovaná vývodka kabelu M20 EEx e.

Dokumentace

Příručky k instalaci
Connection and Protection