NGC-40 SYSTEM

Přehled

Vyspělý modulární systém pro řízení, sledování a rozvod energie

  • Samostatný 1fázový a 3fázový řídicí modul na každý okruh doprovodného otápění
  • Vstupně-výstupní (I/O) moduly poskytují větší flexibilitu řízení
  • K dispozici je modul inteligentního bezpečnostního omezovače teploty s certifikací SIL 2
  • Sleduje a řídí doprovodné otápění při požadované teplotě
  • Zasáhne a upozorní, pokud spotřeba energie přesáhne specifikaci jističů a řídicích relé.
  • Uživateli je sdělován stav, poruchy a chyby systému doprovodného otápění prostřednictvím lehce srozumitelných zpráv a výstrah, což přispívá k optimalizaci údržby a doby opravy.

Výstrahy a stavové informace se zobrazují v uživatelském rozhraní nVent RAYCHEM Touch 1500 nebo vzdáleně prostřednictvím softwarové aplikace RAYCHEM Supervisor společnosti nVent Thermal Management, takže se dostanou potřebné informace ve správný čas ke správné osobě.

Connection and Protection