HTC-915/CT

Přehled

Měří proud do okruhu elektrického doprovodného otápění, kompatibilní s moduly HTC-915-CONT a HTC-915-LIM.

Dokumentace

Technické listy
Connection and Protection