TCONTROL-CONT-03

Přehled

Řídicí jednotka pro montáž na panel, prostředí bez nebezpečí výbuchu, lze použít s libovolnými čidly teploty Pt100 nebo libovolným typem standardního termočlánku, -200 až +2 000 °C.

Connection and Protection