TCON-CSD/20

Přehled

Kompaktní digitální termostat pro zapínání/vypínání podle teploty, určený k instalaci v prostředí bez nebezpečí výbuchu

Connection and Protection