MONI-RMC-BASE

Přehled

Základní modul, používá se s moduly nVent RAYCHEM NGC-30 a RAYCHEM Supervisor (postupné spínání obvodů), používá se pro digitální vstupní a výstupní signály, obsahuje síťový procesor, dva digitální vstupy, koncové zakončení a připojovací modul RS-485 s plochým kabelem.

Connection and Protection