HTC-915-CONT

Přehled

Kompaktní řídicí jednotka a omezovač teploty pro doprovodné otápění z jednoho místa, lze nastavit na sledování a upozornění na vysokou a nízkou teplotu, vysoký a nízký proud, svodový proud a napětí. Zahrnuje schopnost komunikace pro dálkové ovládání a konfiguraci společně se softwarem pro údržbu, 2 výstupy: jeden k ovládání cívky externího stykače a jeden k ovládání externího polovodičového relé.

Dokumentace

Příručky k instalaci
Connection and Protection