Příslušenství pro řízení a sledování

Modul vzdáleného monitorování nVent RAYCHEM (RMM2) umožňuje systémům řízení a monitorování doprovodného otápění NGC-30, NGC-40 a ACCS-30 monitorovat teplotu. Modul RMM2 umožňuje použít až osm jednotek RTD, které měří v systému doprovodného otápění teplotu potrubí, nádob nebo okolí. Moduly RMM2 umožňují seskupit čidla RTD v jednom vzdáleném umístění a posílat informace zpět do vyspělého řídicího systému prostřednictvím páru kroucených vodičů. Umožňuje to snížit náklady na instalaci, neboť se do řídicí jednotky vrací namísto osmi jen jedna trubka. S jedním systémem NGC-30, NGC-40 nebo ACCS-30 komunikuje více modulů RMM2, aby bylo zajištěno centralizované monitorování teplot. Párem kroucených vodičů RS-485 může být propojeno až 16 modulů RMM2 s celkovou kapacitou 128 teplot.

Moduly RAYCHEM s rozhraními nosné elektrického vedení (PLI) umožňují řídicí a monitorovací jednotce doprovodného otápění RAYCHEM NGC-30 monitorovat teplotu. Rozhraní PLI přijímá vstupní signál z napájecích vodičů jednotlivých okruhů doprovodného otápění, které přenášejí signály ze speciálních vysílačů. Tyto vysílače přenášejí teploty potrubí z čidel RTD a potvrzení spojitosti. Obvykle jsou umístěny na nenapájeném konci vedení doprovodného otápění.

Ve spojení s moduly RAYCHEM PLI se používá řada vysílačů SES, která je k dispozici ve dvou typech: vysílač informací o teplotě/spojitosti (SES-RTD) a vysílač informací o spojitosti (SESCONT).

Tyto vysílače se používají k ochraně před zamrznutím a udržování procesní teploty. Jedinečnost tohoto systému spočívá v tom, že monitorovací signály přenášejí sběrnicové vodiče topného kabelu a napájecí kabely. V místě instalace není vyžadován žádný další vodič.

Connection and Protection