TOUCH ALARM RELAY OUTPUT

Přehled

Reléový výstupní modul, používá se ke spuštění výstrah ohlášených modulem TOUCH1500

Connection and Protection