Napojovací krabice

Různé typy a konfigurace rozvodných skříní pro připojení topných kabelů ke zdroji napájení

Connection and Protection