TraceCalc Pro Pro Budovy

Návrh systémů doprovodného otápění potrubí

TraceCalc Pro Pro Budovy je intuitivní, snadno použitelný, on-line konstrukční nástroj, který umožňuje vytvářet jednoduché nebo komplexní návrhy doprovodného otápění potrubí pro následující oblasti použití:

  • Ochrana potrubí před zamrznutím
  • Udržování teploty horké vody
  • Udržování průtoku / temperování potrubí mastného odpadu

Tento pokročilý nástroj umožňuje vytvářet projekty, které mohou obsahovat několik aplikací, více okruhů a více potrubních segmentů srůznými konstrukčními parametry vjednom okruhu. Kromě toho umožňuje projekty ukládat kbudoucímu použití.


Pomocí softwaru TraceCalc Pro Pro Budovy lze vytvořit návrh v několika krocích:
  1. Vyberte aplikaci doprovodného otápění.
  2. Zadejte údaje projektu.
  3. Získejte soupis materiálu pro projekt – odpovídající topný kabel, připojovací soupravy a výrobky pro regulaci a monitorování.
  4. Vyžádejte si nabídku.
  5. Uložte projekty pro budoucí použití.Design Tool Demo

Connection and Protection