nVent RAYCHEM Supervisor

RAYCHEM Supervisor, software pro konfiguraci a monitorování řídicí jednotky doprovodného otápění, poskytuje grafické uživatelské rozhraní pro řídicí produkty RAYCHEM. Tento software podporuje řídicí jednotky NGC s vyspělými terminály s uživatelským rozhraním, karty s poplachovým/komunikačním rozhraním RAYCHEM T2000 AC 2000+, řídicí jednotky doprovodného otápění RAYCHEM 910/915/920, řídicí jednotky pro komunikaci řady 780/skupiny GCC-9000 a další starší řídicí jednotky RAYCHEM, které používají protokol Modbus.


Tento software umožňuje nakonfigurovat a monitorovat z jednoho centrálního místa libovolnou řídicí jednotku RAYCHEM, v níž je nainstalováno příslušné komunikační rozhraní. Tento software také zahrnuje vyspělé funkce, jako je protokolování dat a stanovení trendů, dávkové a recepturní zpracování, plánované události a sledování výstrah se schopností jejich potvrzení nebo zrušení.

RAYCHEM Supervisor plně podporuje více uživatelů, více serverů a práci v síti. Zařízení mohou se softwarem RAYCHEM Supervisor komunikovat prostřednictvím jednoduchých sériových kabelových propojení nebo mohou využívat stávající síťové infrastruktury včetně místních ethernetových sítí (LAN) a rozsáhlých internetových sítí (WAN). Informace ze systému elektrického doprovodného otápění (EHT) lze prostřednictvím nejnovějších technologií pro spojení vyvolat a spravovat prakticky z jakéhokoliv místa na světě. Tato flexibilita může snížit náklady na instalaci komunikace s řídicími jednotkami v rámci provozního zařízení.


Architektury

Ačkoliv může mít systém RAYCHEM Supervisor mnoho architektur, obecně je bude možné zařadit do jednoho ze tří typů, které budou používat pro databáze buď MSDE nebo SQL.
  • Jeden hlavní server, žádné podřízené servery, jeden uživatel (klient)
  • Jeden hlavní server, žádné podřízené servery, více uživatelů (klientů)
  • Jeden hlavní server, jeden nebo více podřízených serverů, více uživatelů (klientů)
Datový list RAYCHEM (PDF)
Podnikový datový list RAYCHEM (PDF)


Connection and Protection