nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Zobrazit aplikace:

Detekce úniku chemikálií

TTC Application Overview

Systémy TraceTek detekují a lokalizují silné anorganické kyseliny, např. kyselina sírová a kyselina dusičná, použité při dolování, vyluhování odvalu a zpracování minerálů, a kyselinu octovou používanou v zařízení na výrobu ftalátů.

Protipožární a speciální kabeláž

TTC Application Overview

Ohnivzdorné kabelové systémy Pyrotenax MI představují ideální řešení náročných elektroinstalací pro všechny instalace s nízkým a středním napětím. Tyto kabely převyšují všechny světové normy ohnivzdornosti.

Komerční a bytovou výstavbu

Podlahové vytápění

TTC Application Overview

Systémy elektrického podlahového vytápění značky Raychem se instalují v blízkosti povrchu podlahy, což vede k rychlému vyhřátí místnosti. Zvyšují domácí pohodlí a současně přinášejí úsporu nákladů na vytápění - při renovaci i nové výstavbě.

Komerční a bytovou výstavbu

Ochrana před mrazovými vybouleninami

TTC Application Overview

Systémy ochrany před mrazovými vybouleninami slouží k účinné ochraně před hromaděním ledu v půdě pod kryogenními nádržemi, které může potenciálně vést k nežádoucí deformaci a souvisejícímu nebezpečí prasknutí stěny nádrže.

Společnost Pentair Thermal Management nabízí možnost kompletního návrhu pro ochranu před mrazovými vybouleninami pod kryogenními nádržemi a nádržemi nebo nádobami, které obsahují zkapalněný zemní plyn, čpavek nebo další nízkoteplotní kapaliny. Jestliže není pod nádržemi zajištěn přídavný ohřev, může docházet k mrazovým vybouleninám.

Pentair Thermal Management nabízí celou řadu řešení ochrany před mrazovými vybouleninami pro skladovací nádrže s velkým průměrem.

Průmyslová zařízení

Ochrana potrubí před zamrznutím

TTC Application Overview

Když je potrubí vystaveno záporným teplotám, může dojít k jeho prasknutí a dalšímu značnému poškození a roztržení. Systém ochrany před zamrznutím značky Raychem chrání vodovodní a požární potrubí, kropicí a hasicí systémy v plastových a kovových trubkách před zamrznutím.

Udržování teploty horké vody

TTC Application Overview

Požadavky na současné systémy s horkou vodou se zaměřují na pohodlí uživatelů v kombinaci s úsporami provozních nákladů a energie. Společnost Raychem v tomto duchu vyvinula systém udržování teploty horké vody, který udržuje správnou teplotu vody ve všech částech budovy bez ohledu na její členitost. Tento inteligentní systém vyžaduje nízké investiční náklady a jeho provoz je hospodárný a účinný.

Komerční a bytovou výstavbu

Detekce úniku vody

TTC Application Overview

Průsaky vody v kancelářích, hotelích, muzeích, počítačových místnostech, datových střediscích nebo jiných komerčních budovách způsobují škody na majetku, datech nebo poškozují důvěru zákazníků. Důležitá infrastruktura a zařízení nyní běžně vyžadují buď nepřetržitou službu a dostupnost nebo absolutní bezporuchovost.

Komerční a bytovou výstavbuPrůmyslová zařízení

Ohřev dlouhých potrubí (přepravní vedení)

TTC Application Overview

Systémy ohřevu dlouhých vedení od společnosti Pentair Thermal Management nabízejí hospodárná řešení ochrany před zamrznutím a udržování teploty dlouhých přepravních vedení s typickou délkou soustavy 250 m a více.

Dlouhá vedení obvykle přepravují kapaliny mezi zpracovatelskými závody, do skladů nebo dopravních zařízení. Soustavy nádrží, přístavní hráze pro zámořskou dopravu a potrubí mezi petrochemickými zařízeními jsou dalšími příklady aplikací, pro které lze použít doprovodné otápění dlouhých vedení. Návrh a instalace systémů doprovodného otápění dlouhých vedení mohou být složité a mohou pro dané provozní zařízení představovat značnou kapitálovou investici.

Společnost Pentair Thermal Management nabízí v závislosti na délce a rozsahu teplot širokou řadu osvědčených technologií pro tyto aplikace.

Průmyslová zařízení

Ochrana potrubí před zamrznutím

TTC Application Overview

Společnost Pentair Thermal Management nabízí kompletní otopné soustavy k ochraně před zamrznutím, které vyhovují různorodým požadavkům mnoha různých průmyslových odvětví: ropný průmysl a plynárenství, veřejné služby, petrochemický průmysl, specializovaný chemický průmysl, průmysl celulózy, papírenský průmysl a farmaceutický průmysl.

Voda a kapaliny obsahující výrazné množství vody se při zamrznutí rozpínají. Toto rozpínání může způsobit prasknutí potrubí - což vede ke škodě na majetku nebo výrobním ztrátám, nebo k ohrožení bezpečnosti osob.

Nabízíme různé systémy ochrany potrubí před zamrznutím, které využívají různé technologie a jsou vhodné pro použití i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Komerční a bytovou výstavbuPrůmyslová zařízení

Udržování procesní teploty

TTC Application Overview

Doprovodné otápění potrubí je velmi důležité pro udržení procesní teploty v potrubích, ve kterých zůstává delší dobu stojatá kapalina.

Průmyslové systémy doprovodného otápění společnosti Pentair Thermal Management spolehlivě udržují procesní teploty v celé řadě aplikací.
Naše systémy využívají různé technologie a jsou vhodné k použití i v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Průmyslová zařízení

Ochrana povrchu před sněhem - rampy a přístupové cesty

TTC Application Overview

Sníh a led mohou vytvořit kluzký povrch, který může způsobit zranění osob a poškození vozidel. Od příjezdových ramp k parkovištím přes nakládací prostory až po veřejné cesty pro chodce a nouzové únikové cesty - naše systémy rozehřívají led a sníh a poskytují tak bezpečný povrch pro chůzi nebo jízdu.

Ochrana střech a okapových žlabů před náledím

TTC Application Overview

Roztátí a následné vytvoření ledu při opětovném zmrznutí může poškodit střechy a okapové žlaby. Mohou padat těžké rampouchy a způsobit zranění. Systém Raychem rozehřeje sníh a led v okapových žlabech ještě předtím, než se stačí nahromadit. Vytváří stružku pro souvislý odtok roztátého ledu a sněhu okapovým žlabem a odtokovým potrubím.

Connection and Protection