nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Modulární systémy detekce úniku vody

Pro většinu společností, které se zabývají manipulací s ropnými palivy, je na prvním místě bezpečnost a hned na druhém ochrana životního prostředí. Regulační systém se v obou oblastech postupně zpřísňuje, takže pokud vaše podnikání zahrnuje těžbu, přepravu, skladování, rafinaci nebo spotřebu paliv, musíte zauvažovat nad možností jejich úniku.

V některých situacích lze předvídat možný zdroj úniku. Šachta výpusti, bariéra proti přeplnění nebo jímka jsou ideálním místem pro rychlou palivovou sondu. Rychlá informovanost, že se na neočekávaném místě hromadí palivo, může být klíčová v zabránění katastrofické nehodě nebo nutnosti nákladného vyčištění.

Nenechte se mýlit a nemyslete si, že „pomalý“ únik je „malý“ únik. Pomalý únik má za následek velké rozlití, jestliže je systém detekce příliš necitlivý a není schopen detekovat úniky pod určitou hranicí nebo pod určitým procentem průtoku. Příliš mnoho úniků je odhaleno až tehdy, když si někdo všimne pachu paliva, nebo až poté, co dojde ke znečištění povrchové nebo spodní vody.

Systém detekce úniku paliv

Společnost nVent Thermal Management nabízí řešení detekce úniku paliv, které najdou úniky předtím, než si ony najdou vás.

Systém detekce úniku paliv nVent TRACETEK tvoří tyto základní části:

  • Snímací kabely - tyto kabely poskytují včasnou detekci podzemních nebo nadzemních „drobných úniků a vyvěrání“ předtím, než se nahromadí do velkých rozlití.  Pozice je oznámena nejbližšímu měřiči.
  • Sondy - detekují palivo plovoucí na vodě nebo palivo hromadící se v hlubokých místech, např. jímky nebo šachty výpustí, nebo na plochých površích, jako jsou podloží čerpadel. Sondy okamžitě reagují i na slabou vrstvu paliva a lze je resetovat a znovu použít a v případě potřeby i „otestovat za mokra“.
  • Moduly s rozhraním pro čidla a poplachové panely - jsou určeny k aktivaci snímacích kabelů a sond, monitorování jejich stavu a oznámení výskytu a pozice případného zjištěného úniku obsluze a dalším poplachovým a kontrolním systémům.

Související produkty

Connection and Protection