nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Modulární systémy detekce úniku vody

Snímací kabely nVent TRACETEK pro kyseliny a vodnaté chemikálie jsou zacílené na nebezpečné kapaliny uskladněné v nádržích a přepravované skrz soustavy potrubí a ventilů. Naše kabely jsou schopné detekovat přítomnost vodnatých roztoků obsahujících žíravé nebo toxické chemikálie. Používají se pro úpravu vody, odpadní vody a systémy pro dodávku chemikálií pro výrobu polovodičů a farmaceutickou výrobu. Dobrým využitím našich čidel vodnatých chemikálií určených pro všeobecné použití jsou také odtoky z laboratoří, sanace podzemních vod, přeprava odpadních kyselin a podobných kapalin, které se přepravují v potrubí s dvojitou stěnou.Chemical-Leak-Detection-Industrial.jpg

Systém detekce úniku chemikálií

Společnost nVent Thermal Management nabízí kabely určené speciálně pro kyseliny, které jsou navrženy tak, aby reagovaly na silnou kyselinu sírovou nebo dusičnou a přitom ignorovaly déšť, odtékání roztátého sněhu, mlhu, mořskou vodní tříšť a dokonce i aerosol ze zředěné kyseliny. Znamená to, že snímací kabel TT7000-HUV určený speciálně pro kyseliny může být nainstalován ve venkovním prostředí a vystaven různým povětrnostním podmínkám, aniž by spustil falešný poplach. Jestliže však dojde k úniku silné kyseliny z potrubí nebo šroubení, bude tento únik rychle detekován a na ovládacím panelu bude oznámena jeho přesná pozice.

Systém detekce úniku chemikálií TRACETEK tvoří tyto základní části:

  • Snímací kabely a sondy - tyto kabely a sondy přímo detekují a přesně lokalizují zdroj úniku. Patří mezi ně kabely instalované pod vyvýšené podlahy, kabely určené pro odkapní mísy stropního potrubí, ploché sondy pro jímky nebo vlhká místa a miniaturní sondy pro stísněná místa.
  • Vodiče anebo propojovací kabely - jsou to kabely, které propojují modul se snímacím kabelem/součástmi
  • Koncové zakončení - jedná se o koncové zakončení jednotlivých větví snímacího kabelu v okruhu
  • Příslušenství - položky, např. přídržné svorky, které se používají k bezpečnému upevnění snímacího kabelu na požadovaném místě
  • Moduly s rozhraním pro čidla - tyto moduly poskytují potřebné budicí napětí k používání kabelu nebo sond. SIM potom monitoruje analogové proudové a napěťové úrovně, aby zjistil, kdy a kde došlo k úniku. Měření jsou digitalizována a přenesena zpět na řídicí a poplachový panel k zobrazení na uživatelském displeji nebo k předání do systémů vyšší úrovně. U těchto modulů se může jednat buď o nelokalizační poplachový modul pro pokrytí malé oblasti nebo o poplachový a lokalizační modul, který je schopen monitorovat jednu nebo více velkých oblastí.

Související produkty

Connection and Protection