Ohřev nádrží

Systémy ohřevu nádrží od společnosti nVent Thermal Management zajišťují:

 • ochranu před zamrznutím
 • udržování teploty
 • zahřátí a zabránění kondenzaci

Tank-Heating.jpg Společnost nVent Thermal Management nabízí tyto systémy ohřevu nádrží pro nádrže s malým, středním a velkým objemem.

Společnost nVent Thermal Management nabízí širokou řadu technologií pro optimalizaci systémů doprovodného otápění nádrží a nádob, která zahrnuje:

 • Samoregulační topné kabely
 • Topné kabely s omezením výkonu
 • Paralelní topné kabely s konstantním výkonem
 • Řada topných kabelů s polymerovou izolací
 • Řada topných kabelů s minerální izolací
Ohřev nádrží - koncepce kompletního systému řízení ohřevu

Každá technologie má parametry, které optimálně vyhovují rozsáhlému sortimentu systémů doprovodného otápění, pro nebezpečné i bezpečné oblasti.

Společnost nVent Thermal Management navíc nabízí rozsáhlou řadu produktů pro řízení a sledování pro doplnění uceleného a spolehlivého systému řízení doprovodného otápění.

Toto jsou typická využití elektrického doprovodného otápění nádrží a nádob:

 • Ochrana před zamrznutím pro kapaliny s nízkou a střední viskozitou, např. voda nebo čpavek.
 • Udržování teploty pro kapaliny se střední viskozitou, např. ropa/olej, biopaliva nebo pryskyřice.
 • Zabránění krystalizaci, např. louh sodný
 • Zabránění kondenzaci, např. létavý popílek v kuželovitých základnách sil nebo cyklónových filtrů
 • Předehřívání průmyslových reaktorů.
 • Speciální aplikace, např. zahřátí kapalin s vysokou viskozitou a míchání

15_TankHeating_ind_thumbnail.jpg

Společnost nVent Thermal Management nabízí individuálně přizpůsobená řešení se specifickými výhodami, která dokonale vyhoví vašim konkrétním potřebám. Máte na výběr z mnoha technologií ohřevu nádrží.

Osvědčená a spolehlivá technologie systému ohřevu nádrží

Samoregulační topné kabely nVent RAYCHEM prokazují svou spolehlivost již přes 30 let a zůstávají nejšpičkovějšími samoregulačními topnými kabely na trhu. Zatímco polymerové topné kabely řady RAYCHEM a přidružené součásti těží ze svého dlouhodobého renomé, topné kabely s minerální izolací (MI) značky nVent PYROTENAX ® jsou průmyslovým standardem již více než 60 let. Společnost nVent Thermal Management může předložit obsáhlý referenční seznam spousty aplikací využívajících různé technologie, které vyhoví libovolné aplikaci ohřevu nádrží.

Flexibilita návrhu

Společnost nVent Thermal Management nabízí mnoho technologií, které jsou vhodné pro celou řadu teplotních rozsahů.

 • Pro menší nádoby nebo citlivé produkty jsou optimální volbou samoregulační topné kabely.
 • Pro velké skladovací nádrže jsou obvykle nejvhodnějším řešením sériové otopné soustavy, vezmeme-li v úvahu značné úspory v infrastruktuře napájení.
 • Když je vyžadována vysoká hustota výkonu nebo když související teploty přesahují schopnosti všech polymerních kabelů, je třeba vzít v úvahu sériové otopné soustavy s minerální izolací.
 • Návrh se dále optimalizuje s využitím rozsáhlé řady produktů pro řízení a sledování, aby byl zaručen spolehlivý systém řízení ohřevu.
Jednoduchá instalace na zakázku

Jelikož nabízíme otopné soustavy složené z topných kabelů, tyto otopné soustavy lze přizpůsobit libovolnému tvaru nebo velikosti, bez nutnosti se uchýlit k produktům vyrobeným na zakázku. Navíc lze snadno změnit hustotu výkonu se stejným typem kabelu prostou změnou rozmístění topných kabelů podle potřeby, což umožňuje standardizaci produktů v rámci různých aplikací.

Certifikace

Různé technologie v naší množině produktů disponují rozsáhlou řadou certifikací, které potvrzují dodržení mnohých průmyslových nebo státních norem, včetně:

 • ATEX
 • RTN
 • IECEx

Naše otopné soustavy jsou schváleny k použití na bezpečných i nebezpečných místech.

Samoregulační technologie ohřevu

Samoregulační topné kabely nVent RAYCHEM (BTV, QTVR, XTV a KTV) jsou schopny udržovat teplotu až 150 °C a jsou ideální pro ohřev nádrží, když je vyžadována flexibilita návrhu a instalace.

Samoregulační topné kabely RAYCHEM fungují, když:

Self-Regulating

 • Průchodem elektrického proudu vodivým polymerovým vláknem mezi vodiči vzniká teplo.
 • Při poklesu teploty vystavení se zvýší počet elektrických drah jádrem a vytváří se více tepla.
 • Naopak, když se zvýší teplota, v jádru je méně elektrických drah a vytváří se méně tepla.

Tato vlastnost umožňuje kabelům reagovat na místní teplotní rozdíly a zajistit tak optimální rozložení tepla na stěně nádoby a také umožňuje několikanásobný překryv kabelů bez nebezpečí přehřátí nebo poškození.

Kabely

 • Lze je zkrátit na potřebnou délku pro snadnější návrh a vyšší flexibilitu při instalaci.
 • Mají absolutní teplotní klasifikaci pro maximální bezpečnost, pokud jde o klasifikaci pro nebezpečné oblasti, aniž by byly vyžadovány drahé omezovače teploty.

Společnost nVent Thermal Management navíc také nabízí širokou řadu součástí pro realizaci nejmodernějších instalací, včetně veškerého příslušenství k usnadnění instalace na nádobách.


Technologie omezení výkonu

Topné kabely RAYCHEM s omezením výkonu (VPL) se vyznačují vysokým výkonem při vysokých udržovaných teplotách. Tyto flexibilní topné kabely jsou dimenzovány pro:

Power-Limiting

 • udržování teplot až 235 °C
 • vystavení teplotám až 260 °C

Topné kabely s omezením výkonu jsou paralelní ohřívače tvořené topným článkem ze svinuté odporové slitiny PTC obtočeným kolem dvou paralelních sběrnicových vodičů, s nimiž je ve střídavém kontaktu. Účinek kladného teplotního součinitele topného článku snižuje výkon při zvyšování okolní teploty.

Kabely s omezením výkonu:

 • Lze je jednou překrýt
 • Lze je zkrátit na potřebnou délku, což usnadňuje návrh a zvyšuje flexibilitu při instalaci
 • Dodávají se se dvěma jmenovitými napětími, 230 Vstř. a 480 Vstř. Verze pro 480 Vstř. umožňují mnohem větší délky okruhů při zachování všech výhod paralelního topného kabelu.
 • Nemají žádnou absolutní teplotní klasifikaci (dodržení teplotní klasifikace je třeba prověřit při návrhu). Obvykle se instalují s vyspělejším řídicím a monitorovacím systémem.

Společnost nVent Thermal Management navíc také nabízí širokou řadu součástí pro realizaci nejmodernějších instalací, včetně veškerého příslušenství k usnadnění instalace na nádobách.


Paralelní technologie s konstantním výkonem

Paralelní topné kabely RAYCHEM s konstantním výkonem(FMT a FHT) jsou cenově výhodným řešením pro aplikace, na které nejsou kladeny tak vysoké nároky.

Tyto oblé flexibilní topné kabely jsou dimenzovány:

 • Pro udržování teplot až 230 °C
 • Vystavení teplotám až 260 °C
 • Topné kabely s paralelním okruhem a konstantním výkonem mají paralelní konstrukci, ale liší se od topných kabelů s omezením výkonu.
 • Používají nikl-chromový topný článek, jehož odpor se při změnách teploty nemění.
 • Mají konstantní výkon při všech teplotách.
 • Lze je zkrátit na potřebnou délku, což usnadňuje jejich instalaci.
 • Nemají absolutní teplotní klasifikaci, ale dodržení teplotní klasifikace je třeba prověřit při návrhu.
 • Jsou k dispozici s různým pevným výkonem na metr v rozsahu 10 W/m až 40 W/m.
 • Existují ve dvou základních konstrukcích:
  • Ohřívače FMT pro udržování teplot až 150 °C a vystavení teplotám až 200 °C
  • Ohřívače FHT pro udržování teplot až 230 °C a vystavení teplotám až 260 °C
  • Ohřívače FHT jsou také k dispozici ve verzi na 400 Vstř. pro mnohem větší délky okruhů při zachování všech výhod paralelního topného kabelu.

Obvykle se instalují s vyspělejším řídicím a monitorovacím systémem a, v závislosti na konkrétním návrhu, s omezovači teploty.

Společnost nVent Thermal Management navíc také nabízí širokou řadu součástí pro realizaci nejmodernějších instalací, včetně veškerého příslušenství k usnadnění instalace na nádobách.


Sériová technologie s polymerovou izolací

Topné kabely řady RAYCHEM XPI s polymerovou izolací (PI) lze použít v případech, kdy délky okruhů přesahují parametry běžných paralelních topných kabelů a je potřebný jediný zdroj napájení. Tato technologie umožňuje délky okruhů až 5 km z jediného napájecího bodu, což představuje nejúspornější volbu v případech, kdy jsou vyžadována vysoká zatížení.

Použití PTFE ve vnitřní a vnější izolační vrstvě dodává topným kabelům velmi vysokou teplotní odolnost a vynikající chemickou odolnost vůči nejagresivnějším produktům. Proces výroby izolačních plášťů zachovává mimořádnou flexibilitu kabelů pro snadnou instalaci, stažení izolace a jednodušší zakončení.

Topné kabely lze vystavit teplotám až 260 °C (občas až 300 °C), aniž by došlo k degradaci polymeru nebo snížení odolnosti izolace. Typické výkony jsou v rozsahu 30 W/m.

Kromě topných kabelů společnost nVent Thermal Management také nabízí širokou řadu součástí pro realizaci nejmodernějších instalací se spolehlivým a předvídatelným chováním.

Jelikož výkon sériových systémů závisí na celkové délce okruhu, použitém napětí a elektrickém zapojení (hvězda nebo trojúhelník), každá změna v systému vyžaduje opětovné ověření návrhu.

V závislosti na způsobu návrhu (stabilizovaný nebo řízení s omezením) a oblasti použití (nebezpečná oblast nebo ne), může být pro systém vyhřívání potrubí vyžadována instalace:

 • více čidel
 • řídicích omezovačů
 • nebo spouštění dalších výstrah

Sériové otopné soustavy se proto obvykle používají společně se složitějšími řídicími systémy.


Řada otopných soustav s minerální izolací

Topné kabely nVent PYROTENAX® s minerální izolací (MI) jsou sériové topné kabely a jsou vhodné pro udržování teplot až 600 °C anebo pro vystavení topných kabelů teplotám až 650 °C.

Topné kabely s minerální izolací jsou ideálním řešením v případech, kdy teplota a nároky na výkon v dané aplikaci přesahují schopnosti samoregulačních paralelních kabelů, paralelních kabelů s omezením výkonu a sériových topných kabelů s polymerovou izolací.

Topné kabely s minerální izolací tvoří jeden nebo dva vodiče zapouzdřené ve vysoce dielektrické izolaci z oxidu hořečnatého obklopené kovovým opláštěním, volitelně s HDPE nebo FEP pro zvýšenou ochranu vůči korozi (k dispozici pouze pro kabely s měděným opláštěním). Díky této konstrukci poskytují topné kabely MI špičkovou pevnost ve zkouškách dynamického proražení a pěchovacích zkouškách. Speciální postupy při žíhání dodávají maximální flexibilitu pro snadnou manipulaci u zákazníka.

Společnost nVent Thermal Management nabízí jednovodičové topné kabely MI se spoustou různých materiálů opláštění:

 • Měď
 • Kupronikl
 • Nerezová ocel (AISI 321)
 • Inconel 600
 • Slitina 825

Možnost výběru z různých materiálů opláštění poskytuje možnost zvolit nejvhodnější materiál pláště. Na základě parametrů okolního prostředí (koroze) a schopnosti odolávat extrémním teplotám tato opláštění odolávají procesním teplotám. Také umožňují vyšší výkony, neboť vyšší příkon se přímo převede na vyšší teplotu opláštění.

Topné kabely MI s dvojitými vodiči jsou k dispozici pouze ve slitině 825. Použití topných kabelů s dvojitými vodiči poskytuje důležitou technickou výhodu při prostorovém omezení nebo když je vyžadována vysoká odolnost (např. vedení s vysokou teplotou, krátké odbočky). Navíc se výrazně zkrátí doba instalace, neboť je oproti ekvivalentnímu jednovodičovému topnému kabelu vyžadována pouze polovina délky topného kabelu.

Jelikož je plášť z kovových materiálů, připojení ke studeným kabelům musí být provedeno svařením nebo spájením natvrdo. Společnost nVent Thermal Management nabízí možnost vytvoření spojů laserovým svařením . Tato technologie je k dispozici pro všechny kabely, jejichž materiálem opláštění je:

 • Nerezová ocel
 • Inconel 600
 • Slitina 825

Poskytuje to maximální kontrolu nad procesem svaření. Výsledkem je vysoce kvalitní a extrémně spolehlivý spoj, který umožňuje použití topných kabelů při vyšších teplotách anebo zatíženích oproti běžným ručním spojům pájeným stříbrnou pájkou.

Společnost nVent Thermal Management zajistila z jednoho zdroje systém řízení ohřevu pro kanadský terminál s bionaftou
Klíčové výzvy
Biodiesal-Canada-tank.jpg

Velká celosvětová plynárenská a ropná společnost se rozhodla rozšířit svůj terminál s bionaftou ve Winnipegu v kanadské provincii Manitoba, kvůli uskladnění čisté bionafty, produktu B100. Jelikož má bionafta oproti běžné naftě vyšší bod gelovatění, vyžaduje přesnější teplotu.

Řešení

Společnost nVent Thermal Management poskytla na klíč kompletní systém řízení ohřevu potrubí společně s doprovodným otápěním a izolací nádrže. Projekt byl řízen z kanadské kanceláře společnosti Kitchener Services, která využívala prostředky a schopnosti servisních středisek v Houstonu a Edmontonu, aby dokončila projekt podle plánu.

Produkty

Projekt zahrnoval podrobný návrh doprovodného otápění spojeného s izolací nádrže na B100. Byl použit topný kabel nVent RAYCHEM XTV pro svou konstrukční flexibilitu umožňující udržet přesnou teplotu. K izolaci nádrže byl použit systém nVent TRACER Trac-Loc, systém izolace nádrží s vertikálními spoji.

Řešení

Komplexní návrh byl snadno začleněn do časového rámce požadovaného zákazníkem a poskytl požadovanou přesnost.

Související produkty

Connection and Protection