Ochrana střech a okapových žlabů před ledem a rampouchy

Tání a opakované zamrzání sněhu a ledu na střechách a v okapových žlabech může být příčinou konstrukčního poškození a zranění osob. Těmto problémům předcházejí samoregulační systémy rozmrazování střech a okapů. Tyto systémy zajišťují bezpečný odtok roztáté vody ze střechy okapovým žlabem a odtokovým potrubím. Jsou vhodné pro všechny typy budov.

Střechy a okapové žlaby mohou při roztání nahromaděného sněhu a jeho opětovném zamrznutí utrpět značné škody. Při dalším opakování tohoto cyklu se vytvářejí a rostou ledové bariéry, které brání řádnému tání sněhu a ledu a jsou příčinou konstrukčních škod. Další konstrukční škody mohou způsobit rampouchy, které rovněž ohrožují bezpečnost osob a jsou schopny způsobit vážná zranění.Roof-Commercial.jpg

 • tání a opakované zamrzání
  může poškodit střechy a okapové žlaby
 • těžké rampouchy
  mohou svým pádem způsobit zranění nebo škody
 • zatékající voda
  může prosakovat vnitřními zdmi do domovního vybavení

Systémy rozmrazování střech a okapů nVent RAYCHEM jsou spolehlivé a energeticky úsporné

Jednoduchý systém se skládá následujících součástí:

 • energeticky úsporné, samoregulační topné kabely
  Kabely RAYCHEM GM-2X(T) zajišťují bezpečný odtok tajícího sněhu a ledu ze střechy okapovým žlabem a odtokovým potrubím. Lze je zkrátit na potřebnou délku na místě instalace a upevnit pomocí snadno použitelného příslušenství.
 • inteligentní připojovací soupravy a příslušenství
  Zapojení lze provést snadno a rychle díky konektorům Rayclic aplikovaným zastudena a nasunovacím zakončovacím těsněním s gelovou výplní. Vše, co budete potřebovat, je šroubovák a nůž
 • energeticky úsporná řídicí jednotka
  EMDR-10
  v řídicí jednotce jsou integrována teplotní a taková čidla, která dále zvyšují energetické úspory
 • jednoúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací panel
  SBS-xx-EV-10
 • víceúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací systém
  ACS-30
  Řízení a sledování až 260 okruhů topných kabelů z jednoho rozhraní. Ovládání ostatních aplikací z jednoho uživatelského rozhraní včetně mrazové ochrany a rozpouštění povrchového ledu a sněhu
 • Integrace do systému řízení budovy (BMS)
  Ke splnění potřeb z hlediska udržitelnosti provozu moderních budov je nutné dosáhnout co nejnižší spotřeby energie. Proto se funkce řídicího systému nemůže spoléhat výhradně na teplotu okolního prostředí. K nejlepšímu možnému vyhodnocení rizika pádu sněhu je nutné brát v úvahu rovněž vlhkost. To je přesně způsob, jakým pracuje systém rozpouštění ledu RAYCHEM.
 • Zapnutí
  Řídicí jednotka zapne systém, když čidla zjistí nízkou teplotu a vlhkost.
 • Rozpouštění
  Samoregulační topný kabel začíná rozpouštět sníh. Vytváří tak spojitou trasu pro odtok vody v okapech a odtokových trubkách a zabraňuje tak hromadění sněhu či ledu nebo tvorbě rampouchů.
 • Vypnutí
  Když stoupne teplota vzduchu nad nastavenou mez nebo se sníží vlhkost, systém se vypne.

To znamená, že systém rozpouštění ledu je zapnutý pouze v případě, že hrozí reálné riziko. Klesá tak spotřeba energie a náklady.

Vhodné pro všechny typy střech a budov

Systémy RAYCHEM jsou vhodné pro obytné, komerční, veřejné a historické budovy. Lze je použít na:

 • střechy a okapy,
 • odtoková potrubí,
 • kritické okraje střechy,
 • odtokové soustavy plochých střech.

Ověřená technologie, na kterou se můžete spolehnout

Společnosti nVent vyrábí samoregulační topné kabely již více než 40 let. Po celém světě má nainstalováno více než 400 000 km kabelů. Díky úzké spolupráci s inženýry, architekty a instalačními techniky jsou naše systémy rozmrazování střech a okapů vyladěny pro tuto konkrétní oblast použití. Společnosti nVent nabízí prověřenou technologii RAYCHEM nejvyšší kvality.


Související produkty

 • no related productsŽádné související produkty
zobrazit více
Connection and Protection