Udržování procesní teploty

Správně zvolený průmyslový systém udržování procesní teploty dokáže udržovat teplotu kapaliny v potrubí na požadované úrovni v širokém rozsahu teplot podle potřeb konkrétního procesu nebo aplikace.

Udržování procesní teploty - koncepce kompletního systému řízení ohřevu

Společnost nVent Thermal Management nabízí udržování procesní teploty jakožto kompletní systém řízení ohřevu, který zahrnuje, kromě služeb na klíč, výběr vhodných technologií doprovodného otápění potrubí a technologií vyspělých řídicích systémů. Process-Temperature-Industrial.jpg

Systém doprovodného otápění
 • Elektrický kabel pro doprovodné otápění - kabely pro doprovodné otápění, které udržují teplotu neproudících kapalin, tím, že nahrazují tepelnou ztrátu skrz tepelnou izolaci na potrubí, nádobách a přidružených zařízeních.
 • Vyspělé řídicí systémy - zařízení jako jsou termostaty, řídicí jednotky a elektrické panely, které sledují anebo řídí kabel pro doprovodné otápění a pomáhají tak udržovat teplotu kapaliny, kterou obsahuje otápěné potrubí.
 • Součásti a příslušenství - položky pro provedení elektrických spojení a řádné dokončení instalace, např. koncová zakončení, pás skelné tkaniny a varovné štítky.
Služby

Společnost nVent Thermal Management je schopna dodat jednotlivé součásti, vypracovat konstrukční návrh a nainstalovat a udržovat celý systém.

Naše vyspělé produkty společně s našimi službami u zákazníka představují integrované řešení udržování teploty, které je strategicky naplánované a provedené pro poskytnutí optimálního systému řízení ohřevu.
Řízením a provedením všech aspektů návrhu a instalace systému doprovodného otápění poskytneme vaší projektové skupině jediné rozhraní.

17_ProcessTempMaintenance_ind_thumbnail.jpg

Doprovodné otápění potrubí je velmi důležité pro procesní ohřev k udržení teploty v potrubích, ve kterých zůstává delší dobu stojatá kapalina.

V závislosti na konkrétním použití je potřeba udržovat teplotu kapaliny v potrubí nad určitou minimální teplotou z těchto důvodů:

 • Přeprava kapaliny
 • Použití kapaliny v reakci
 • Zabránění krystalizaci nebo degradaci kapaliny
 • Bezpečné ukončení procesu
 • Zachování vlastností kapaliny
Spolehlivý systém udržování procesní teploty

Otápěné potrubí nahrazuje tepelnou ztrátu skrz izolaci, aby udrželo potrubí a kapalinu na požadované udržované teplotě.

Udržování kapalin ve stanoveném teplotním rozsahu umožňuje:

 • hospodárnou přepravu kapalin z jednoho místa na druhé
 • provádět procesy s maximální efektivností
 • bezpečné spuštění/zastavení
Prvotřídní služby k systému řízení ohřevu

Náležitě navržený systém řízení ohřevu je komplikovaný. Spolupráce s námi, odborníky na doprovodné otápění, vám přinese velkou řadu výhod:

 • Řešení na klíč
 • Řízení všech fází projektu doprovodného otápění potrubí: dodržení časového harmonogramu
 • Optimální systém doprovodného otápění vám poskytne mnoho bezproblémových hodin provozu.
 • Celosvětová organizace s ucelenou řadou systémů doprovodného otápění
 • Špičková technická podpora
 • Osvědčené strategie realizace projektů
 • Vysoké bezpečnostní standardy
Vysoké bezpečnostní standardy

Samoregulační elektrické kabely pro doprovodné otápění značky nVent RAYCHEM automaticky mění svůj výkon, aby vykompenzovaly teplotní změny v potrubí.

Samoregulační kabely pro doprovodné otápění značky RAYCHEM:

Self-Regulating

 • Lze je použít pro složitá potrubí, plastová potrubí a pro potrubí s parním čištěním nebo bez něj.
 • Umožňují dosáhnout rovnoměrnější teploty potrubí a díky své absolutní teplotní klasifikaci jsou ve své podstatě bezpečné
 • Lze je zkrátit přímo na místě na potřebnou délku
 • Lze je překrýt u ventilů, přírub a zařízení, což usnadňuje instalaci
 • Zahrnují nejmodernější spojovací sady RAYCHEM, které se snadno instalují, nevyžadují zvýšenou bezpečnost práce a nevyužívají nebezpečné materiály jako jsou silikony RTV

Technologie s omezením výkonu

Elektrické kabely RAYCHEM pro doprovodné otápění s omezením výkonu jsou ideální pro udržování procesní teploty, kde je vyžadován vysoký výkon anebo vystavení vysokým teplotám. Kabely RAYCHEM pro doprovodné otápění s omezením výkonu:

Power-Limiting

 • Při vypnutém napájení je lze vystavit teplotě až 260 °C
 • Lze je použít s napětím až 480 V
 • Mění svůj výkon v závislosti na teplotě potrubí
 • Lze je zkrátit na potřebnou délku
 • Lze je jednou překrýt pro usnadnění instalace
 • Zahrnují nejmodernější spojovací sady RAYCHEM, které se snadno instalují, nevyžadují zvýšenou bezpečnost práce a nevyžadují nebezpečné materiály jako jsou silikony RTV

Technologie s minerální izolací (MI)

Elektrické kabely pro doprovodné otápění značky nVent PYROTENAX s minerální izolací jsou ideální pro vysoký výkon, vystavení vysokým teplotám nebo extrémní odolnost vůči korozivním látkám v okolním prostředí. Kabely PYROTENAX s minerální izolací pro doprovodné otápění:

MI-Cable

 • Poskytují výkon až 200 W na metr
 • Jsou předem ukončené, což usnadňuje instalaci
 • Jsou schválené k použití na bezpečných a nebezpečných místech
 • Lze je použít s napětím až 600 V
 • Jsou vhodné zejména pro drsná prostředí
 • Poskytují maximální teplotu 550 °C a lze je vystavit maximální teplotě 650 °C
 • Na zvláštní objednávku je lze uzpůsobit pro vyšší teploty

Technologie s polymerovou izolací (PI)

Otopné soustavy řady RAYCHEM s polymerovou izolací (PI) jsou vhodné zejména pro delší topné okruhy (tj. > 250 m), až do několika kilometrů. Kabely PI:

 • Zahrnují široký rozsah odporů
 • Lze je použít pro trvalé teploty až 260 °C a občasné vystavení teplotám až 300 °C.
 • Používají izolaci PTFE pro nebývalou charakteristiku teplotní odolnosti a chemickou odolnost
 • Poskytují podstatně delší životnost
 • Lze je snadno ukončit přímo na místě

Vyspělé řídicí systémy

Vyspělé řídicí systémy RAYCHEM jsou speciálně určeny pro udržování procesní teploty.
Produkty RAYCHEM pro řízení a sledování:

 • Od mechanického termostatu s panelem HTPI až po naši nejmodernější řadu výrobků NGC, která je schopna snímat až 8 procesních teplot v jednotlivých řídicích okruzích.
 • Zahrnují sofistikované metody řízení, sledování integrity okruhů, výkonu a poruchového proudu zemnění, a ochranu proti poruchám zemnění
 • Mají schopnost být sledovány ze vzdáleného umístění a komunikovat se softwarem RAYCHEM Supervisor.

Toto jsou řešení řízení a sledování pro udržování procesní teploty:

 • Místní - Tato zařízení, určená pro samostatný okruh umístěný v těsné blízkosti připojení napájení doprovodného otápění, provádějí sledování anebo řízení podle teploty potrubí naměřené v daném okruhu.
 • Distribuovaná - Víceokruhové panely strategicky umístěné v provozu za účelem snímání řady okruhů EHT. Umístěním těchto panelů se sníží celkové náklady na instalaci zkrácením délky silnoproudých kabelů v jednotlivých větvích.
 • Centralizovaná - Víceokruhové panely umístěné ve stavebnicovém objektu, který je vyhrazen pro řízení doprovodného otápění. Tento objekt přinese zjevnou úsporu nákladů při velmi vysoké koncentraci okruhů doprovodného otápění a malém půdorysu provozu.
Odborné schopnosti v oblasti systémů doprovodného otápění pro přepravu surové ropy zajišťují průtok v kalifornské rafinerii
Tesoro.jpg
Hlavní náročné úkoly

Rafinerie společnosti Tesoro v kalifornském městě Martinez potřebovala vybavit doprovodným otápěním svou čerpací stanici v Amorco Wharf a přepravní vedení, aby byl zajištěn tok surové ropy z vykládkového přístaviště do série skladovacích nádrží. Neexistovaly žádné podrobné technické výkresy pro doprovodné otápění a projekt se ukázal být komplikovaný kvůli spletitému potrubí k ventilu na čerpací stanici. Zákazník to potřeboval stihnout v šibeničním termínu a proto se obrátil na společnost nVent Thermal Management.

Řešení

> Vzhledem k široké škále rozměrů potrubí, velkému počtu sestav velkých a malých ventilů a požadavcích na přísné udržování teploty vyžadoval návrh doprovodného otápění tvůrčí řešení a flexibilitu, aby byly co nejlépe splněny požadavky zákazníka. Konstruktéři společnosti nVent Thermal Management navštívili rafinérii a provedli návrh v terénu, přičemž změřili potrubí a navrhli systém doprovodného otápění přímo na místě. Spolupracovali s místními zaměstnanci rafinérie, aby určili potřebné systémy pro rozvod energie, umístění napájecích zásuvek, potřebná řešení řízení a sledování a doporučené kabely pro doprovodné otápění.

Produkty

> Naše zkušenosti s přepravou surové ropy a přímořskými aplikacemi nám umožnily vyvinout včasné a cenově výhodné řešení pro rafinerii společnosti Tesoro. Pro veškeré potrubí byl určen samoregulační kabel pro doprovodné otápění nVent RAYCHEM XTV, kvůli dosažení minimálních nákladů na instalaci a zajištění splnění požadavků na udržování teploty. Řídicí a monitorovací panely RAYCHEM 920 byly zkombinovány s transformátory a systémem pro rozvod energie v samostatném umístění, aby se zkrátila doba instalace u zákazníka a snížily náklady.

Výhody

Instalace byla provedena v souladu s bezpečnostními standardy nVent TRACER, díky čemuž bylo u tohoto projektu dosaženo 100 % bezpečnosti. Společně s kvalitní instalací systému doprovodného otápění zkušenými kvalifikovanými pracovníky obdržela společnost Tesoro záruku na ohřev potrubí zaručující kvalitu instalace. Při realizaci tohoto projektu pro rafinérii společnosti Tesoro byly klíčovými atributy zkušenosti, tvůrčí schopnosti a flexibilita.

Související produkty

Connection and Protection