Udržování procesní teploty

Správně zvolený průmyslový systém udržování procesní teploty dokáže udržovat teplotu kapaliny v potrubí na požadované úrovni v širokém rozsahu teplot podle potřeb konkrétního procesu nebo aplikace.

Udržování procesní teploty - koncepce kompletního systému řízení ohřevu

Společnost nVent Thermal Management nabízí udržování procesní teploty jakožto kompletní systém řízení ohřevu, který zahrnuje, kromě služeb na klíč, výběr vhodných technologií doprovodného otápění potrubí a technologií vyspělých řídicích systémů.Process-Temperature-Industrial.jpg

Systém doprovodného otápění
  • Elektrický kabel pro doprovodné otápění - kabely pro doprovodné otápění, které udržují teplotu neproudících kapalin, tím, že nahrazují tepelnou ztrátu skrz tepelnou izolaci na potrubí, nádobách a přidružených zařízeních.
  • Vyspělé řídicí systémy - zařízení jako jsou termostaty, řídicí jednotky a elektrické panely, které sledují anebo řídí kabel pro doprovodné otápění a pomáhají tak udržovat teplotu kapaliny, kterou obsahuje otápěné potrubí.
  • Součásti a příslušenství - položky pro provedení elektrických spojení a řádné dokončení instalace, např. koncová zakončení, pás skelné tkaniny a varovné štítky.
Služby

Společnost nVent Thermal Management je schopna dodat jednotlivé součásti, vypracovat konstrukční návrh a nainstalovat a udržovat celý systém.

Naše vyspělé produkty společně s našimi službami u zákazníka představují integrované řešení udržování teploty, které je strategicky naplánované a provedené pro poskytnutí optimálního systému řízení ohřevu.
Řízením a provedením všech aspektů návrhu a instalace systému doprovodného otápění poskytneme vaší projektové skupině jediné rozhraní.


Související produkty

Connection and Protection