Ochrana potrubí před mrazem

Společnost nVent Thermal Management nabízí kompletní otopné soustavy k ochraně před zamrznutím, které vyhovují různorodým požadavkům mnoha různých průmyslových odvětví: ropný průmysl a plynárenství, veřejné služby, petrochemický průmysl, specializovaný chemický průmysl, průmysl celulózy, papírenský průmysl a farmaceutický průmysl. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Voda a kapaliny obsahující výrazné množství vody se při zamrznutí rozpínají. Toto rozpínání může způsobit prasknutí potrubí - což vede ke škodě na majetku nebo výrobním ztrátám, nebo k ohrožení bezpečnosti osob.

 • Zamrzlé potrubí s vodou vedoucí k velmi důležitému procesu, např. zamrzlé potrubí v čistírně odpadních vod nebo chladicí věži, může zastavit provoz a způsobit tak mnohamilionové ztráty.
 • Zamrzlé potrubí k bezpečnostním sprchám může ohrozit bezpečnost osob, jestliže dojde k vystavení nebezpečných chemikáliím.

Nabízíme různé systémy ochrany potrubí před zamrznutím, které využívají různé technologie a jsou vhodné pro použití v nebezpečných a bezpečných oblastech.

Ochrana potrubí před zamrznutím - snadno použitelné produkty nebo koncepce kompletního systému řízení ohřevu

Společnost nVent Thermal Management nabízí ochranu potrubí před zamrznutím jakožto kompletní systém řízení ohřevu, který zahrnuje, kromě služeb na klíč, výběr vhodných technologií kabelů pro otápění potrubí a technologií vyspělých řídicích systémů.

Systém doprovodného otápění
 • Elektrické kabely pro doprovodné otápění - kabely pro doprovodné otápění, které udržují teplotu neproudících kapalin, tím, že nahrazují tepelnou ztrátu skrz tepelnou izolaci na potrubí, nádobách a přidružených zařízeních.
 • Vyspělé řídicí systémy - usnadňují udržování teploty kapaliny v celém otápěném potrubí.
 • Součásti a příslušenství - položky pro provedení elektrických spojení a řádné dokončení instalace, např. koncová zakončení, pás skelné tkaniny a varovné štítky.
Služby

18_PipeFreeze_ind_thumbnail.jpg

Spolehlivý systém ochrany potrubí před zamrznutím

Otápěné potrubí nahrazuje tepelnou ztrátu skrz izolaci, aby udrželo potrubí a kapalinu v teplotě nad bodem mrazu. Doprovodné otápění je proto velmi důležité k ochraně před zamrznutím u potrubí, v kterých zůstává delší dobu stojatá kapalina.
Samoregulační systémy nVent RAYCHEM jsou spolehlivě specifikovány mnoha techniky na celém světě a pro jejich snadné použití je upřednostňuje mnoho dodavatelů instalací.

Prvotřídní služby k systému řízení ohřevu

Náležitě navržený systém řízení ohřevu je komplikovaný. Naši odborníci na doprovodné otápění vám poskytnou řešení na klíč a řízení všech fází projektu doprovodného otápění potrubí a zajistí tak dodržení časového harmonogramu a realizaci optimálního systému doprovodného otápění, který vám poskytne mnoho bezproblémových hodin provozu.

Celosvětové zkušenosti

Společnost nVent Thermal Management je celosvětová organizace s ucelenou řadou systémů doprovodného otápění, špičkovou technickou podporou, osvědčenými strategiemi realizace projektů a vysokými bezpečnostními standardy. Díky tomu jsme ideálním partnerem pro zákazníky na celém světě, kteří využívají naše odborné znalosti, produkty a služby, které uspokojí jejich potřeby v oblasti systémů řízení ohřevu.

Samoregulační technologie

Samoregulační elektrické kabely pro doprovodné otápění značky nVent RAYCHEM automaticky mění svůj výkon, aby vykompenzovaly teplotní změny v potrubí. Tyto kabely:


Topné kabely RAYCHEM:

Self-Regulating

 • Lze je použít pro složitá potrubí, plastová potrubí a pro potrubí s parním čištěním nebo bez něj.
 • Nabízejí maximální flexibilitu návrhu a spolehlivost pro doprovodná otápění s délkou vedení až 250 m a udržováním teplot až 150 °C.
 • Umožňují dosáhnout rovnoměrnější teploty potrubí
 • Díky své absolutní teplotní klasifikaci jsou v zásadě bezpečné
 • Lze je zkrátit přímo na místě na potřebnou délku
 • Lze je překrýt u ventilů, přírub a zařízení, což usnadňuje instalaci
 • Nevyžadují zvýšenou bezpečnost práce
 • Zahrnují technologicky špičkové instalační sady RAYCHEM, které se snadno instalují

Technologie s omezením výkonu

Systémy RAYCHEM s omezením výkonu pro ochranu potrubí před zamrznutím poskytují při zvýšených teplotách vyšší výkony než samoregulační systémy a lze je vystavit vyšším teplotám.


Kabely RAYCHEM s omezením výkonu

Power-Limiting

 • Pro délky vedení až 250 m
 • Pro udržování teplot až 230 °C
 • Lze použít s napětím až 480 V
 • Lze je zkrátit na potřebnou délku
 • Mění svůj výkon v závislosti na teplotě potrubí
 • Lze je jednou překrýt pro usnadnění instalace
 • Zahrnují instalační sady RAYCHEM, které se snadno instalují a nevyžadují zvýšenou bezpečnost práce
 • Nevyžadují silikony RTV, které mohou být při instalaci nebezpečné

Technologie RAYCHEM s polymerovou izolací
 • Otopné soustavy řady RAYCHEM s polymerovou izolací (PI) jsou vhodné zejména pro delší topné okruhy (tj. > 250 m).
 • Pro trvalé teploty až 260 °C a občasné vystavení teplotám až 300 °C.
 • V závislosti na konkrétním použití obvykle vyžadují složitější řídicí systémy.

Technologie s minerální izolací (MI)

Otopné soustavy řady nVent PYROTENAX s minerální izolací (MI) doporučujeme použít pro vysoké teploty - až 800 °C. Jsou vhodné i pro nejdrsnější průmyslová prostředí a jsou nabízeny v celém výběru konstrukcí, přičemž ke každé patří kompletní řada kompatibilních součástí a příslušenství.


Kabely PYROTENAX s minerální izolací

MI-Cable

 • Poskytují výkon až 200 W/m
 • Jsou předem ukončené, což usnadňuje instalaci
 • Jsou schváleny k použití na bezpečných a nebezpečných místech
 • Lze je použít s napětím až 600 V
 • Jsou vhodné zejména pro drsná prostředí
 • Poskytují maximální teplotu 550 °C a lze je vystavit maximální teplotě 650 °C
 • Na zvláštní objednávku je lze uzpůsobit pro vyšší teploty

Paralelní technologie s konstantním výkonem

Paralelní otopné systémy RAYCHEM s konstantním výkonem nabízejí úspornou alternativu při zachování výhod kabelů, které lze zkrátit na potřebnou délku. Vzhledem ke konstantnímu výkonu lze použít menší jističe než u samoregulačních otopných systémů.

 • Pro délky vedení až 200 m
 • Pro udržování teplot až 200 °C

V závislosti na konkrétním použití obvykle vyžadují složitější řídicí systémy.


Vyspělé řídicí systémy

Vyspělé řídicí systémy od společnosti RAYCHEM poskytují nejmodernější řešení řízení navržená výlučně pro použití se systémy ochrany potrubí před zamrznutím.


Produkty RAYCHEM pro sledování a řízení
 • Zahrnují elektronické a mechanické termostaty pro snadné řízení spínání a vypínání.
 • Jsou schopny detekovat okolní teplotu a jsou určeny k řízení jednotlivých okruhů nebo k zajištění řízení systému pro rozvod energie pro doprovodné otápění (HTPG, který aktivuje celou řadu velmi důležitých
 • Zahrnují propracované řídicí jednotky NGC, které zajišťují sledování výkonu okruhu, integrity a poruchového proudu zemnění a ochrany.

Jak řídíme a sledujeme systémy ochrany potrubí před zamrznutím
 • Distribuované systémy - Jedná se o víceokruhový panelový systém, který je strategicky rozmístěn po celém provozu za účelem snímání okruhů EHT. Strategická rozmístění těchto panelů přispívají ke snížení celkových nákladů na systém zkrácením délky kabelů. Následně se tím sníží pokles napětí a spotřeba materiálu pro daný projek.
 • Centralizované systémy - Tento systém používá jediné řídicí a sledovací středisko, které je schopné samo regulovat celou skupinu okruhů doprovodného otápění. Tyto systémy jsou ideální, když je vyžadována aktivace víceokruhového systému z jednoho místa.
 • Místní systémy - Tato soustava zařízení je určena pro jediný okruh umístěný někde v blízkosti připojení napájení doprovodného otápění. Tato zařízení mohou řídit nebo sledovat systém doprovodného otápění podle okolní teploty v daném místě.
Optimalizovaný systém řízení ohřevu snížil náklady v zařízení na výrobu etanolu
Hlavní náročné úkoly
BP-Ethanol.jpg

Společnost Bridgeport Ethanol je podnik s roční produkcí 180 milionů litrů etanolu vybudovaný na zelené louce. Doprovodné otápění v jejich případě znamenalo ochranu vodovodního potrubí před zamrznutím, ohřev nádrží a udržování teploty melasy, siláže a potrubí s žíravinou.

Řešení

Pro tento projekt společnost nVent Thermal Management kompletně navrhla, dodala a nainstalovala potřebné systémy doprovodného otápění a řešení řízení a sledování, aby bylo možné vyhovět různým požadavkům v této aplikaci a současně snížit celkové náklady na systém řízení ohřevu.

Produkty

Takto jsme využili řešení řízení a sledování značky nVent RAYCHEM: Pro některé aplikace ochrany před zamrznutím a udržování širokého rozsahu teplot jsme použili RAYCHEM 200NG s proporcionálním řízením se snímáním okolí (PASC). S řízením PASC je výkon doprovodného otápění úměrný okolní teplotě.

Pro ochranu vodovodního potrubí před zamrznutím aohřev nádrží jsme zvolili kombinaci zařízení RAYCHEM 920 a místního řídicího systému HTPG pro řízení a sledování některých vzdálených okruhů. Byly umístěny 240 m a 135 m od centralizovaných ovládacích panelů a vyžadovaly 2/0 napájecí vodiče kvůli poklesu napětí.

Pro nejdůležitější udržování teploty jsme zvolili RAYCHEM 200NI s řízením se snímáním vedení. Pro snížení nákladů na kabeláž RTD jsme použili technologii rozhraní elektrického vedení RAYCHEM (PLI) a inteligentní utěsňovací zátky pro přenos údajů o teplotě a kontinuitě prostřednictvím vodičů v topných kabelech.

Výhody

Díky použití algoritmu PASC jsme dokázali snížit provozní náklady o 75 % oproti použití běžné řídicí jednotky se snímáním okolí. Použitím místního řídicího systému jsme také značně snížili náklady na trubky a kabeláž. Použitím technologie PLI jsme eliminovali náklady na kabeláž RTD v odhadnuté výši 40 000 USD.

Související produkty

Connection and Protection