Ochrana potrubí před mrazem

Společnost nVent Thermal Management nabízí kompletní otopné soustavy k ochraně před zamrznutím, které vyhovují různorodým požadavkům mnoha různých průmyslových odvětví: ropný průmysl a plynárenství, veřejné služby, petrochemický průmysl, specializovaný chemický průmysl, průmysl celulózy, papírenský průmysl a farmaceutický průmysl. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Voda a kapaliny obsahující výrazné množství vody se při zamrznutí rozpínají. Toto rozpínání může způsobit prasknutí potrubí - což vede ke škodě na majetku nebo výrobním ztrátám, nebo k ohrožení bezpečnosti osob.

  • Zamrzlé potrubí s vodou vedoucí k velmi důležitému procesu, např. zamrzlé potrubí v čistírně odpadních vod nebo chladicí věži, může zastavit provoz a způsobit tak mnohamilionové ztráty.
  • Zamrzlé potrubí k bezpečnostním sprchám může ohrozit bezpečnost osob, jestliže dojde k vystavení nebezpečných chemikáliím.

Nabízíme různé systémy ochrany potrubí před zamrznutím, které využívají různé technologie a jsou vhodné pro použití v nebezpečných a bezpečných oblastech.

Ochrana potrubí před zamrznutím - snadno použitelné produkty nebo koncepce kompletního systému řízení ohřevu

Společnost nVent Thermal Management nabízí ochranu potrubí před zamrznutím jakožto kompletní systém řízení ohřevu, který zahrnuje, kromě služeb na klíč, výběr vhodných technologií kabelů pro otápění potrubí a technologií vyspělých řídicích systémů.

Systém doprovodného otápění
  • Elektrické kabely pro doprovodné otápění - kabely pro doprovodné otápění, které udržují teplotu neproudících kapalin, tím, že nahrazují tepelnou ztrátu skrz tepelnou izolaci na potrubí, nádobách a přidružených zařízeních.
  • Vyspělé řídicí systémy - usnadňují udržování teploty kapaliny v celém otápěném potrubí.
  • Součásti a příslušenství - položky pro provedení elektrických spojení a řádné dokončení instalace, např. koncová zakončení, pás skelné tkaniny a varovné štítky.
Služby
 

Související produkty

Connection and Protection