Modulární systémy detekce úniku vody

Předcházení poškozením infrastruktury a zařízení vodou v počítačových sálech a datových centrech 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu vyžaduje všestranný a modulární systém detekce úniků. Systém, který umožňuje přesně přizpůsobit koncepci a rozvržení monitorování pro konkrétní použití.

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Mnohostranná detekce úniků vody

Každá kancelář, hotel, muzeum, počítačová místnost, datové centrum nebo komerční objekt má své jedinečné funkce, infrastrukturu a prostředí. Prevence poškození způsobených únikem vody vyžaduje systém detekce, který si během dlouhých let provozu zachová 100% spolehlivost 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu a současně je přizpůsoben konkrétním potřebám a aplikacím monitorování.

Systém detekce úniků vody nVent TRACETEK je mnohostranný modulární systém vybavený řadou vzájemně zaměnitelných součástí, které lze nakonfigurovat podle potřeb konkrétního použití. Umožňuje přímou, rychlou a přesnou detekci úniků vody bez ohledu na místo nebo lokalitu.

Modulární součásti, které vyhoví vaší aplikaci

Systém detekce úniků vody TRACETEK tvoří tyto součásti:

 • snímací kabely a sondy
  pro přímou a přesnou detekci; instalují se pod zvýšenými podlahami, odkapními jímkami, stropním potrubím. Ploché sondy pro jímky nebo vlhká místa a miniaturní sondy pro stísněné prostory
 • vodiče a/nebo propojovací kabely
  slouží k připojení modulu ke snímacímu kabelu a součástem
 • koncové zakončení
  na každé větvi snímacího kabelu v okruhu
 • moduly rozhraní snímačů a signalizační panely
  signalizační modul pro pokrytí malé oblasti, nebo signalizační a lokalizační modul, který je schopen monitorovat jednu či více velkých lokalit
 • příslušenství
  přídržné svorky, které se používají k bezpečnému upevnění snímacího kabelu na požadovaném místě

Desítky let zkušeností s vývojem malých inteligentních systémů

Společnost nVent vyvíjí inteligentní kabelové a detekční systémy pro řadu použití po celém světě. Díky více než 40 letům zkušeností pokračujeme v určování standardů z hlediska:

 • použitelnosti
  on-line podpora šitá na míru, znalostní databáze, telefonická centra, osobní kontakt
 • spolehlivosti
  standardní záruka v trvání 10 let na snímací kabel TT1000, řada různých osvědčení, reference z celého světa, ověřená životnost
 • udržitelnosti
  zjišťováním úniků vody před vznikem škod a vyloučením ztrát vody je možné splnit potřeby související s udržitelností provozu moderních objektů

04_WaterLeak-Detection_cm_thumbnail.jpg

Vysoce spolehlivá detekce úniků vody

Některé z nejstarších elektronických kabelů pro detekci úniku vody nVent TRACETEK jsou v trvalém provozu již více než 25 let. Zde jsou důvody, proč se tolik komerčních objektů ve světě spoléhá na naše modulární detektory úniků vody:

Dlouhodobý provoz

 • maximální životnost
  vysoce výkonné polymery pro optimální spolehlivost
 • připraveny na budoucnost
  modulární sestavy je možné nakonfigurovat podle aktuálních potřeb a lze je v budoucnosti rozšiřovat

Inteligentní a efektivní signalizační systém

 • přímá a přesná detekce
  kabely a sondy přímo zjišťují a přesně lokalizují zdroj úniků
 • nezávislé současné sledování mnohočetných úniků
  robustní digitální páteřní jednotka, s místními, síťovými nebo vzdálenými alarmy a diagnostikou
 • volitelná palivová čidla
  monitorování záložních nouzových generátorů a souvisejících nádrží na motorovou naftu, potrubí a armatur. Vyhovuje normě FM7745
 • dostupné grafické mapování
  zobrazuje pozici zjištěného úniku na grafickém pozadí dle vašeho výběru, na němž se v přesném místě zjištěného úniku rozbliká ikona

Snadné použití

 • centrální monitorování, pružná konstrukce
  snímací kabely mohou být krátké či dlouhé, lze je položit na jednom nebo několika podlažích a mohou být monitorovány z nejefektivnějších míst; nezávislé sledování až 250 okruhů
 • samostatné komunikační systémy
  samostatně napájené digitální komunikační systémy; poškozené snímací kabely tak nevyřadí z provozu celý systém
 • integrace do stávajícího komunikačního systému
  několik digitálních komunikačních protokolů a integrace do systémů řízení budov, možnost odesílání výstrah e-mailem nebo textovými zprávami
 • automatické reakce možnost nastavení konfigurace tak, aby se podle potřeby automaticky vypnula čerpadla nebo zavřely ventily

Systém detekce úniků vody nVent TRACETEK

Zařízení pro detekci úniků vody TRACETEK sestává z několika detekčních komponent , které zabezpečují absolutní bezpečnost bez ohledu na typ objektu nebo použití:

 • snímací sondy,
 • snímací kabely s vodivými polymery,
 • monitory a signalizační panely.

Optimální životnost díky technologii založené na vodivých polymerech

Životnost kabelů TRACETEK prodlužují vodivé polymery. Některé z nejstarších kabelů pro detekci úniků TRACETEK jsou v trvalém provozu již více než 25 let.

Snímací kabely a sondy pro detekci úniků vody

 • pod svazkem kabelů
  jádro kabelu TRACETEK 1000, vyrobené z odolného technického plastu odolávajícího vysokým zatížením a napětí
 • nadzemní potrubí, odkapní jímky a znečištěné plochy
  TRACETEK 1100-OHP, jedinečné polyesterové opletení zajišťuje efekt prosakování, díky kterému je rychle generován alarm. Doplňková mechanická ochrana pro aplikace, kde by mohly představovat problém znečištěné a prašné prostory nebo ostré kovové hrany.
 • jednoduchý doplněk pro detekci úniků paliva
  Snímací kabel TRACETEK TT5000 pro detekci úniků paliva a rychločinné sondy pro detekci paliva TRACETEK TT-FFS je možné integrovat do stejného monitorovacího systému jako jednoduché doplňkové zařízení. Stejným zařízením je možné sledovat nádrže na motorovou naftu, potrubí a armatury související s nouzovými generátory

Monitorovací a signalizační panely pro detekci úniků vody

Moduly s rozhraním pro čidla (SIM)

 • poskytují potřebné budicí napětí
  pro provoz kabelu nebo sond
 • monitorují analogové úrovně proudu a napětí
  k určení místa a času vzniku úniku
 • digitalizují měření a přenášejí je zpět na řídicí a signalizační panel k zobrazení na uživatelském displeji nebo k předání do systémů vyšší úrovně

Plně analogové snímání, digitální mnohostrannost

Kombinace analogového měření a digitální technologie v systémech TRACETEK umožňuje návrhářům snadno individuálně přizpůsobit systém detekce úniku vody větším podlahovým plochám, více úrovním a menším nespojitým oblastem. Veškeré snímání probíhá na analogové úrovni měřením napětí, proudu a odporu

 • všechny moderní systémy převádějí analogové hodnoty na digitální
  a potom prostřednictvím digitální telemetrie přenášejí naměřené hodnoty na signalizační panel

Systém detekce úniků TRACETEK je možné použít jako doplněk řady systémů řízení budov stejně jako všechny SIM

 • Modbus sběrnice, protokol Metasys od společnosti Johnson Controls
 • umožňuje snadný přechod na BACnet pomocí volitelného převodníku Modbus/BACnet

Několik způsobů vzdáleného oznámení poplachu

 • řada možných rozhraní
  široké spektrum standardních průmyslových protokolů
 • optimální spolehlivost jednoduchá obsluha, robustní konstrukce
 • vhodné pro všechna prostředí
  univerzální napájení, schválení pro nebezpečná prostředí

Související produkty

Connection and Protection