Ochrana před vychýlením mrazem

Mrazové vybouleniny mohou způsobit vážné problémy průmyslovým kryogenním nádržím. Společnost nVent Thermal Management poskytuje systémy ochrany před mrazovými vybouleninami, které zajišťují ochranu před nezvládnutelným a nechtěným nadzvednutím nádrže vlivem mrazu. Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Mrazovým vybouleninám lze zabránit těmito prostředky:

 • Tepelná izolace kolem nádrže
 • Ohřev betonových vrstev kolem nádrže

nVent Thermal Management nabízí celou řadu řešení ochrany před mrazovými vybouleninami pro skladovací nádrže s velkým průměrem všech typů, tj.:

 • Nadzemní nádrže
 • Podzemní nádrže
 • Nadzemní nádrže celé obsypané zeminou
 • Všechny nádrže uložené na podpěrné teplotní izolaci (obvykle pěnové sklo).

Společnost nVent Thermal Management přistupuje k ochraně před mrazovými vybouleninami velmi svědomitě a profesionálně. K návrhu systému ochrany před mrazovými vybouleninami je vyžadována analýza několika parametrů:

 • Teplota kapaliny v nádrži
 • parametry otopné soustavy a rozmístění topných článků pod nádrží
 • Tloušťka a tepelná vodivost izolace dna
 • A specifické požadavky na konkrétní projekt

Společnost nVent Thermal Management vám navrhne nejoptimalizovanější systém ochrany před mrazovými vybouleninami za použití modelování tepelné analýzy a následným použitím nejoptimalizovanější technologie otápění.

21_FrostHeavePrevention_ind_thumbnail.jpg

Prvotřídní kompletní systém na klíč

Konstruktéři společnosti nVent Thermal Management navrhnou kompletní systém ohřevu nádrží na klíč na základě komplexní tepelné analýzy. Použijí k tomu tyto prostředky:

 • Nejmodernější softwarový konstrukční nástroj SlabHeat™
 • 2D a 3D analýza metodou konečných prvků (FEA)

Vypracování konstrukčního návrhu je nezbytné ke stanovení ideálního přívodu tepla pro dno nádrže a ke zvýšení spolehlivosti a efektivnosti systému ochrany před mrazovými vybouleninami. Návrhy lze optimalizovat a minimalizovat tak náklady na instalaci a provoz.

Společnost nVent Thermal Management nabízí systémy ochrany před mrazovými vybouleninami, které:

 • stanoví ideální přívod tepla pro dno nádrže
 • zvýší spolehlivost a efektivnost nádrže
 • Minimalizace nákladů na instalaci a provoz

Při návrhu systému ochrany před mrazovými vybouleninami se provede (v závislosti na rozsahu):

 • Stanovení tepelné ztráty, přívodu tepla a příkonu
 • Stanovení rozmístění
 • Schéma teplotního profilu na základě FEA
 • Parametry elektrického a tepelného výkonu
 • Podrobné technické výkresy pro konkrétní nádrže
 • Návod k instalaci systému

Naše otopné soustavy jsou schváleny k použití na bezpečných i nebezpečných místech.

Vyspělé technologie doprovodného otápění od společnosti nVent Thermal Management poskytují ochranu před mrazovými vybouleninami pro průmyslová odvětví, v nichž se využívají skladovací nádrže se zkapalněným plynem. Při instalaci vhodné technologie doprovodného otápění je třeba probrat mnoho detailů. Je důležité důkladně rozvážit následující:

 • Skladování
 • Technologie
 • Umístění
 • Požadavky na rozvod energie

Společnost nVent Thermal Management nabízí:

Self-Regulating

 • Samoregulační
 • Paralelní, odporové, s konstantním výkonem
 • Feromagnetické systémy využívající skinefekt (STS)

Řešení společnosti nVent Thermal Management:

 • Pouze materiál
 • Materiál a konstrukční návrh
 • Kompletní sada na klíč

Samoregulační technologie nVent RAYCHEM FHP

Řada FHP samoregulačních kabelů pro doprovodné otápění je k dispozici pro všechny velikosti a konstrukce nádrží, neboť se zkrátí na potřebnou délku a ukončí přímo na místě.

Kabely FHP pro doprovodné otápění:

RaychemFHP-Thumbnail.jpg

 • Mají absolutní teplotní klasifikaci, což zjednodušuje konstrukci pro použití v nebezpečných oblastech
 • Jsou navrženy pro nebezpečné oblasti, kde se mohou vyskytovat korozivní látky

Kabely RAYCHEM® FHP vyhovují požadavkům mezinárodních a státních norem a předpisů


Paralelní odporová technologie RAYCHEM FHPC s konstantním výkonem

Paralelní odporové topné kabely RAYCHEM® s konstantní hustotou výkonu (paralelní konstantní výkon) jsou k dispozici pro všechny velikosti nádrží a typy konstrukce. Také disponují stejnými vlastnostmi jako kabely FHP:

RaychemFHPC-Thumbnail.jpg

 • Mají absolutní teplotní klasifikaci, což zjednodušuje konstrukci pro použití v nebezpečných oblastech
 • Jsou navrženy pro nebezpečné oblasti, kde se mohou vyskytovat korozivní látky
 • Kabely RAYCHEM® FHP vyhovují požadavkům mezinárodních a státních norem a předpisů.

Technologie doprovodného otápění RAYCHEM využívající skinefekt

Systém RAYCHEM STS je systém řízení ohřevu, nakonfigurovaný, aby dodával teplo pro střední až dlouhá potrubí včetně vyhřívání podkladu nádrží.

Popis systému RAYCHEM STS:

Raychem STS-Thumbnail.jpg

 • Systém RAYCHEM STS je tvořen elektricky izolovaným vodičem s teplotní klasifikací nainstalovaným uvnitř feromagnetické topné trubice.
 • Izolovaný vodič je připojen k topné trubici v koncovém zakončení a v místě připojení napájení je mezi topnou trubici a izolovaný vodič zapojen zdroj střídavého napětí.
 • Střídavý proud protéká vodičem a vrací se po vnitřním povrchu trubice.
 • Systém STS je elektricky bezpečný a vytváří ve feromagnetické trubici teplo působením dvou dobře známých elektrických jevů: skinefekt a efekt přiblížení.
 • Tyto jevy způsobují, že se proud protékající topnou trubicí soustředí na vnitřním povrchu. Koncentrace proudu je tak úplná, že na vnější stěně topné trubice prakticky není žádné měřitelné napětí.
 • Teplo se také vytváří působením odporu topné trubice a vodiče STS a prostřednictvím vířivých proudů a hystereze v topné trubici.

Vyspělé řídicí systémy a systémy pro rozvod energie

Výběr vhodného volitelného vyspělého řídicího a monitorovacího systému a systému pro rozvod energie silně závisí na konkrétních požadavcích na ochranu před mrazovými vybouleninami.

Související produkty

zobrazit více
Connection and Protection