Ochrana před vychýlením mrazem

Mrazové vybouleniny mohou způsobit vážné problémy průmyslovým kryogenním nádržím. Společnost nVent Thermal Management poskytuje systémy ochrany před mrazovými vybouleninami, které zajišťují ochranu před nezvládnutelným a nechtěným nadzvednutím nádrže vlivem mrazu. Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Mrazovým vybouleninám lze zabránit těmito prostředky:

  • Tepelná izolace kolem nádrže
  • Ohřev betonových vrstev kolem nádrže

nVent Thermal Management nabízí celou řadu řešení ochrany před mrazovými vybouleninami pro skladovací nádrže s velkým průměrem všech typů, tj.:

  • Nadzemní nádrže
  • Podzemní nádrže
  • Nadzemní nádrže celé obsypané zeminou
  • Všechny nádrže uložené na podpěrné teplotní izolaci (obvykle pěnové sklo).

Společnost nVent Thermal Management přistupuje k ochraně před mrazovými vybouleninami velmi svědomitě a profesionálně. K návrhu systému ochrany před mrazovými vybouleninami je vyžadována analýza několika parametrů:

  • Teplota kapaliny v nádrži
  • parametry otopné soustavy a rozmístění topných článků pod nádrží
  • Tloušťka a tepelná vodivost izolace dna
  • A specifické požadavky na konkrétní projekt

Společnost nVent Thermal Management vám navrhne nejoptimalizovanější systém ochrany před mrazovými vybouleninami za použití modelování tepelné analýzy a následným použitím nejoptimalizovanější technologie otápění.


Související produkty

zobrazit více
Connection and Protection