Ochrana střech a okapových žlabů před ledem a rampouchy

Tání a opakované zamrzání sněhu a ledu na střechách a v okapových žlabech může být příčinou konstrukčního poškození a zranění osob. Těmto problémům předcházejí samoregulační systémy rozmrazování střech a okapů. Tyto systémy zajišťují bezpečný odtok roztáté vody ze střechy okapovým žlabem a odtokovým potrubím. Jsou vhodné pro všechny typy budov.

Střechy a okapové žlaby mohou při roztání nahromaděného sněhu a jeho opětovném zamrznutí utrpět značné škody. Při dalším opakování tohoto cyklu se vytvářejí a rostou ledové bariéry, které brání řádnému tání sněhu a ledu a jsou příčinou konstrukčních škod. Další konstrukční škody mohou způsobit rampouchy, které rovněž ohrožují bezpečnost osob a jsou schopny způsobit vážná zranění. Roof-Commercial.jpg

 • tání a opakované zamrzání
  může poškodit střechy a okapové žlaby
 • těžké rampouchy
  mohou svým pádem způsobit zranění nebo škody
 • zatékající voda
  může prosakovat vnitřními zdmi do domovního vybavení

Systémy rozmrazování střech a okapů nVent RAYCHEM jsou spolehlivé a energeticky úsporné

Jednoduchý systém se skládá následujících součástí:

 • energeticky úsporné, samoregulační topné kabely
  Kabely RAYCHEM GM-2X(T) zajišťují bezpečný odtok tajícího sněhu a ledu ze střechy okapovým žlabem a odtokovým potrubím. Lze je zkrátit na potřebnou délku na místě instalace a upevnit pomocí snadno použitelného příslušenství.
 • inteligentní připojovací soupravy a příslušenství
  Zapojení lze provést snadno a rychle díky konektorům Rayclic aplikovaným zastudena a nasunovacím zakončovacím těsněním s gelovou výplní. Vše, co budete potřebovat, je šroubovák a nůž
 • energeticky úsporná řídicí jednotka
  EMDR-10
  v řídicí jednotce jsou integrována teplotní a taková čidla, která dále zvyšují energetické úspory
 • jednoúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací panel
  SBS-xx-EV-10
 • víceúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací systém
  ACS-30
  Řízení a sledování až 260 okruhů topných kabelů z jednoho rozhraní. Ovládání ostatních aplikací z jednoho uživatelského rozhraní včetně mrazové ochrany a rozpouštění povrchového ledu a sněhu
 • Integrace do systému řízení budovy (BMS)
  Ke splnění potřeb z hlediska udržitelnosti provozu moderních budov je nutné dosáhnout co nejnižší spotřeby energie. Proto se funkce řídicího systému nemůže spoléhat výhradně na teplotu okolního prostředí. K nejlepšímu možnému vyhodnocení rizika pádu sněhu je nutné brát v úvahu rovněž vlhkost. To je přesně způsob, jakým pracuje systém rozpouštění ledu RAYCHEM.
 • Zapnutí
  Řídicí jednotka zapne systém, když čidla zjistí nízkou teplotu a vlhkost.
 • Rozpouštění
  Samoregulační topný kabel začíná rozpouštět sníh. Vytváří tak spojitou trasu pro odtok vody v okapech a odtokových trubkách a zabraňuje tak hromadění sněhu či ledu nebo tvorbě rampouchů.
 • Vypnutí
  Když stoupne teplota vzduchu nad nastavenou mez nebo se sníží vlhkost, systém se vypne.

To znamená, že systém rozpouštění ledu je zapnutý pouze v případě, že hrozí reálné riziko. Klesá tak spotřeba energie a náklady.

Vhodné pro všechny typy střech a budov

Systémy RAYCHEM jsou vhodné pro obytné, komerční, veřejné a historické budovy. Lze je použít na:

 • střechy a okapy,
 • odtoková potrubí,
 • kritické okraje střechy,
 • odtokové soustavy plochých střech.

Ověřená technologie, na kterou se můžete spolehnout

Společnosti nVent vyrábí samoregulační topné kabely již více než 40 let. Po celém světě má nainstalováno více než 400 000 km kabelů. Díky úzké spolupráci s inženýry, architekty a instalačními techniky jsou naše systémy rozmrazování střech a okapů vyladěny pro tuto konkrétní oblast použití. Společnosti nVent nabízí prověřenou technologii RAYCHEM nejvyšší kvality.

guttersystem.jpg

Systémy rozmrazování okapů a střech nVent RAYCHEM představují spolehlivý a energeticky úsporný prostředek k zajištění bezpečnosti osob a budov během zimy.

Samoregulační systémy: snadný návrh, instalace a provoz

Od výchozího návrhu až po instalaci a předání zákazníkovi, naše samoregulační systémy rozmrazování okapů a střech jsou dodávány včetně nástrojů a služeb, které vám pomohou ušetřit čas a peníze.

Potřebujete pomoc?

 • použijte on-line soubor technických nástrojů
  přehledná konstrukce a specifikační podpora
 • podpora prostřednictvím kompletní znalostní databáze on-line
  ke stažení: pokyny k návrhu, informační listy, příručky
 • obraťte se na naše inženýry
  Pošlete nám dotaz e-mailem nebo nám zavolejte na číslo xxx, kde můžete prodiskutovat svůj projekt

Ušetřete energii pomocí našich inteligentních systémů rozmrazování sněhu na střechách a okapech

Samoregulační systémy rozmrazování střech a okapů RAYCHEM jsou provedeny s použitím kabelů, které automaticky mění svůj výkon podle změn okolního prostředí. Zapnou se pouze tehdy, když řídicí jednotky EMDR-10 detekují nízkou teplotu a vlhkost, čímž se snižuje spotřeba energie a náklady.

Buďte v bezpečí během zimy po desítky let

Použitím technologie RAYCHEM se můžete spolehnout na:

 • více než 40 let zkušeností s výrobou samoregulačního kabelů,
 • více než 400 000 kilometrů kabelů nainstalovaných po celém světě,
 • ověřenou trvanlivost s předpokládanou životností delší než 25 let,
 • standardní záruku v trvání 10 let, prodloužitelnou až na 12 let, pokud montáž provede certifikovaný odborný technik.

Inteligentní rozmrazovací kabely pro okapy a střechy

Samoregulační elektrické kabely pro doprovodné otápění značky nVent RAYCHEM automaticky mění svůj výkon, aby vykompenzovaly teplotní změny. Každý sestává z vodivého polymeru extrudovaného mezi dvěma měděnými sběrnicovými vodiči. Jak proud protéká jádrem, prochází kabel mikroskopickými změnami, které mu umožňují regulovat svůj vlastní tepelný výkon v odezvě na změny okolního prostředí.

Proč je samoregulační technologie ideálním řešením pro střešní topné kabely

Zatímco běžný kabel poskytuje konstantní výkon, inteligentní samoregulační topné kabely pro střechy automaticky

 • zdvojnásobí svůj tepelný výkon, když jsou zakryty sněhem
 • sníží na polovinu svůj výkon v suchém vzduchu při teplotě 0 °C

Self-Regulating

Vyspělé řídicí systémy

Energeticky úsporné řídicí jednotky pro systémy rozmrazování okapů a střech obsahují:

 • integrovaný termostat s funkcí snímání okolní teploty a vlhkosti
  EMDR-10
 • jednoúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací panel
  SBS-xx-EV-10
 • víceúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací systém
  ACS-30
  • ovládání a sledování až 260 okruhů topných kabelů z jednoho rozhraní
  • řízení jiných aplikací, jako je například protizámrazová ochrana a rozpouštění povrchového sněhu
  • Integrace do systému řízení budovy (BMS)

Stanovení skutečných nákladů na zajištění bezpečnosti během zimního období pomocí vytápění okapů

Již v roce 1986 bylo ve společnosti CKW Ruopigen ve Švýcarsku nainstalováno 300 metrů samoregulačního topného kabelu pro ochranu okapových žlabů GM-2X. Kromě zajištění rozmrazování střechy a okapových žlabů zákazník rovněž požadoval přesné stanovení nákladů na provoz systému.

Instalace byla rozdělena do dvou systémů s odlišnou metodou řízení. Po dobu 4 měsíců byly měřeny teploty a spotřeba energie:

 • jeden systém snímal pouze teplotu
 • druhý prováděl snímání teploty a vlhkosti

Jaký byl výsledek? Při provozování systému se snímáním teploty a vlhkosti klesla spotřeba elektrické energie oproti samotnému snímání teploty o 78 %.

Související produkty

Connection and Protection