Modulární systémy detekce úniku vody

Předcházení poškozením infrastruktury a zařízení vodou v počítačových sálech a datových centrech 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu vyžaduje všestranný a modulární systém detekce úniků. Systém, který umožňuje přesně přizpůsobit koncepci a rozvržení monitorování pro konkrétní použití.

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Mnohostranná detekce úniků vody

Každá kancelář, hotel, muzeum, počítačová místnost, datové centrum nebo komerční objekt má své jedinečné funkce, infrastrukturu a prostředí. Prevence poškození způsobených únikem vody vyžaduje systém detekce, který si během dlouhých let provozu zachová 100% spolehlivost 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu a současně je přizpůsoben konkrétním potřebám a aplikacím monitorování.

Systém detekce úniků vody nVent TRACETEK je mnohostranný modulární systém vybavený řadou vzájemně zaměnitelných součástí, které lze nakonfigurovat podle potřeb konkrétního použití. Umožňuje přímou, rychlou a přesnou detekci úniků vody bez ohledu na místo nebo lokalitu.

Modulární součásti, které vyhoví vaší aplikaci

Systém detekce úniků vody TRACETEK tvoří tyto součásti:

 • snímací kabely a sondy
  pro přímou a přesnou detekci; instalují se pod zvýšenými podlahami, odkapními jímkami, stropním potrubím. Ploché sondy pro jímky nebo vlhká místa a miniaturní sondy pro stísněné prostory
 • vodiče a/nebo propojovací kabely
  slouží k připojení modulu ke snímacímu kabelu a součástem
 • koncové zakončení
  na každé větvi snímacího kabelu v okruhu
 • moduly rozhraní snímačů a signalizační panely
  signalizační modul pro pokrytí malé oblasti, nebo signalizační a lokalizační modul, který je schopen monitorovat jednu či více velkých lokalit
 • příslušenství
  přídržné svorky, které se používají k bezpečnému upevnění snímacího kabelu na požadovaném místě

Desítky let zkušeností s vývojem malých inteligentních systémů

Společnost nVent vyvíjí inteligentní kabelové a detekční systémy pro řadu použití po celém světě. Díky více než 40 letům zkušeností pokračujeme v určování standardů z hlediska:

 • použitelnosti
  on-line podpora šitá na míru, znalostní databáze, telefonická centra, osobní kontakt
 • spolehlivosti
  standardní záruka v trvání 10 let na snímací kabel TT1000, řada různých osvědčení, reference z celého světa, ověřená životnost
 • udržitelnosti
  zjišťováním úniků vody před vznikem škod a vyloučením ztrát vody je možné splnit potřeby související s udržitelností provozu moderních objektů

04_WaterLeak-Detection_cm_thumbnail.jpg

Vysoce spolehlivá detekce úniků vody

Některé z nejstarších elektronických kabelů pro detekci úniku vody nVent TRACETEK jsou v trvalém provozu již více než 25 let. Zde jsou důvody, proč se tolik komerčních objektů ve světě spoléhá na naše modulární detektory úniků vody:

Dlouhodobý provoz

 • maximální životnost
  vysoce výkonné polymery pro optimální spolehlivost
 • připraveny na budoucnost
  modulární sestavy je možné nakonfigurovat podle aktuálních potřeb a lze je v budoucnosti rozšiřovat

Inteligentní a efektivní signalizační systém

 • přímá a přesná detekce
  kabely a sondy přímo zjišťují a přesně lokalizují zdroj úniků
 • nezávislé současné sledování mnohočetných úniků
  robustní digitální páteřní jednotka, s místními, síťovými nebo vzdálenými alarmy a diagnostikou
 • volitelná palivová čidla
  monitorování záložních nouzových generátorů a souvisejících nádrží na motorovou naftu, potrubí a armatur. Vyhovuje normě FM7745
 • dostupné grafické mapování
  zobrazuje pozici zjištěného úniku na grafickém pozadí dle vašeho výběru, na němž se v přesném místě zjištěného úniku rozbliká ikona

Snadné použití

 • centrální monitorování, pružná konstrukce
  snímací kabely mohou být krátké či dlouhé, lze je položit na jednom nebo několika podlažích a mohou být monitorovány z nejefektivnějších míst; nezávislé sledování až 250 okruhů
 • samostatné komunikační systémy
  samostatně napájené digitální komunikační systémy; poškozené snímací kabely tak nevyřadí z provozu celý systém
 • integrace do stávajícího komunikačního systému
  několik digitálních komunikačních protokolů a integrace do systémů řízení budov, možnost odesílání výstrah e-mailem nebo textovými zprávami
 • automatické reakce možnost nastavení konfigurace tak, aby se podle potřeby automaticky vypnula čerpadla nebo zavřely ventily

Systém detekce úniků vody nVent TRACETEK

Zařízení pro detekci úniků vody TRACETEK sestává z několika detekčních komponent , které zabezpečují absolutní bezpečnost bez ohledu na typ objektu nebo použití:

 • snímací sondy,
 • snímací kabely s vodivými polymery,
 • monitory a signalizační panely.

Optimální životnost díky technologii založené na vodivých polymerech

Životnost kabelů TRACETEK prodlužují vodivé polymery. Některé z nejstarších kabelů pro detekci úniků TRACETEK jsou v trvalém provozu již více než 25 let.

Snímací kabely a sondy pro detekci úniků vody

 • pod svazkem kabelů
  jádro kabelu TRACETEK 1000, vyrobené z odolného technického plastu odolávajícího vysokým zatížením a napětí
 • nadzemní potrubí, odkapní jímky a znečištěné plochy
  TRACETEK 1100-OHP, jedinečné polyesterové opletení zajišťuje efekt prosakování, díky kterému je rychle generován alarm. Doplňková mechanická ochrana pro aplikace, kde by mohly představovat problém znečištěné a prašné prostory nebo ostré kovové hrany.
 • jednoduchý doplněk pro detekci úniků paliva
  Snímací kabel TRACETEK TT5000 pro detekci úniků paliva a rychločinné sondy pro detekci paliva TRACETEK TT-FFS je možné integrovat do stejného monitorovacího systému jako jednoduché doplňkové zařízení. Stejným zařízením je možné sledovat nádrže na motorovou naftu, potrubí a armatury související s nouzovými generátory

Monitorovací a signalizační panely pro detekci úniků vody

Moduly s rozhraním pro čidla (SIM)

 • poskytují potřebné budicí napětí
  pro provoz kabelu nebo sond
 • monitorují analogové úrovně proudu a napětí
  k určení místa a času vzniku úniku
 • digitalizují měření a přenášejí je zpět na řídicí a signalizační panel k zobrazení na uživatelském displeji nebo k předání do systémů vyšší úrovně

Plně analogové snímání, digitální mnohostrannost

Kombinace analogového měření a digitální technologie v systémech TRACETEK umožňuje návrhářům snadno individuálně přizpůsobit systém detekce úniku vody větším podlahovým plochám, více úrovním a menším nespojitým oblastem. Veškeré snímání probíhá na analogové úrovni měřením napětí, proudu a odporu

 • všechny moderní systémy převádějí analogové hodnoty na digitální
  a potom prostřednictvím digitální telemetrie přenášejí naměřené hodnoty na signalizační panel

Systém detekce úniků TRACETEK je možné použít jako doplněk řady systémů řízení budov stejně jako všechny SIM

 • Modbus sběrnice, protokol Metasys od společnosti Johnson Controls
 • umožňuje snadný přechod na BACnet pomocí volitelného převodníku Modbus/BACnet

Několik způsobů vzdáleného oznámení poplachu

 • řada možných rozhraní
  široké spektrum standardních průmyslových protokolů
 • optimální spolehlivost jednoduchá obsluha, robustní konstrukce
 • vhodné pro všechna prostředí
  univerzální napájení, schválení pro nebezpečná prostředí

Včasné ohlašování úniků vody

Muzeum potřebovalo zařízení na detekci úniků vody, které by rychle odhalilo průsaky vody, aby mohla obsluha podniknout kroky k nápravě ještě předtím, než dojde k nenapravitelným škodám na drahocenných předmětech.

Instalace systému detekce úniků vody nVent TRACETEK

Společnost nVent nainstalovala systém detekce úniků vody TRACETEK:

 • rychlá reakce na přítomnost vody
  díky kabelu pro snímání vody TT1000, který rychle zjišťuje přítomnost vody
 • aktivace správného poplachu při úniku vody
  díky modulům s rozhraním pro čidla a panelu dálkového ovládání, který upozorní zaměstnance správy budovy v kanceláři bezpečnostní služby a centrálním dispečinku

Úplná spolehlivost

Systém TRACETEK umožňuje zaměstnancům správy budovy

 • nepřetržitě samostatně monitorovat všech 20 archivačních trezorových místností
  na přítomnost vody v citlivých oblastech
 • rychlé zjištění úniku
  a reakce dříve, než bude pozdě

Související produkty

Connection and Protection