Systém udržování teploty horké vody bez cirkulace

Ve velkých komerčních budovách systém udržování teploty horké vody v jednoduchém potrubí bez cirkulace zajišťuje okamžitou dostupnost horké vody z vodovodního kohoutku. Pomáhá tak dosahovat úspor energie a vody. Zjistěte, jak HWAT pro jednoduché potrubí zlepšuje funkci recirkulačních systémů.

Velké komerční a obytné budovy musejí mít k dispozici způsob, jak poskytovat horkou vodu z vodovodních kohoutků energeticky efektivním způsobem, a to bez prodlevy nebo plýtvání vodou. Hot-Water-Temperature-Maintenance

Recirkulační systémy mohou být složité, nákladné a mohou přinášet řadu problémů. Vyžadují vratná potrubí, armatury, recirkulační čerpadla a seřizovací ventily, jejichž zprovozňování, seřizování a údržba mohou být náročné. Ohřívač horké vody kompenzuje tepelné ztráty vznikající v recirkulační smyčce; obvykle se provádí přehřívání, a to nejméně o pět stupňů.

Inteligentní a energeticky úsporné řešení, které omezuje na minimum ztráty vody

Naše společnost dodává komplexní systém, od samoregulačních kabelů pro doprovodné otápění až po inteligentní připojovací soupravy a vyspělé řídicí systémy. Obsahuje:

 • samoregulační kabely HWAT pro udržování teploty
  instalované pod tepelnou izolaci potrubí
 • inteligentní připojovací soupravy a příslušenství Rayclic
  zapojení lze provést snadno a rychle díky konektorům Rayclic aplikovaným zastudena a nasunovacím zakončovacím těsněním s gelovou výplní. Budete potřebovat jen šroubovák a nůž.
 • vyspělé řídicí systémy
  pro optimální energetickou účinnost

Přístup s jednoduchým potrubím: optimální udržitelnost

 • velkými recirkulačními smyčkami
  které představují základní součást systému rozvodu horké vody
 • samoregulační kabely HWAT
  zajišťují udržování teploty v potrubních odbočkách

Jak to funguje?

Samoregulační kabely HWAT jednoduchým způsobem kompenzují nevyhnutelné tepelné ztráty vznikající na vedení teplé vody. Pokud protéká voda, zvyšuje se teplota potrubí a kabely snižují svůj tepelný výkon. Čím častěji jsou otevírány kohoutky s teplou vodou, tím méně je třeba udržovat teplotu. Pokud je teplá voda statická, potrubí začíná chladnout a v reakci na tuto situaci kabely HWAT zvyšují svůj tepelný výkon až do chvíle, než je dosaženo požadované teploty vody.

Ověřená technologie pro řadu let bezproblémového provozu

Naše samoregulační kabely jsou navrženy a jsou způsobilé pro použití v horkovodních systémech, mají prokázanou provozní životnost delší než 40 let a jsou kryty desetiletou zárukou. Systémy HWAT jsou dobře zavedené po celém světě. Pomáhají udržovat efektivní a udržitelný systém dodávky teplé vody v komerčních a obytných budovách.

hwatsystem.jpg

Výběr konstrukce jednotrubkového horkého vodovodního vedení vybaveného našim systémem udržování teploty HWAT nabízí výhody bez dalších investičních nákladů:

 • významné úspory energie a vody,
 • snadná konstrukce, flexibilní koncepce,
 • úspora prostoru,
 • bez seřizování, jednoduché zprovoznění,
 • efektivní provoz, méně údržby,
 • vylepšená hygiena.

Přívod s jednoduchým potrubím: tak snadné

Stačí, když navrhnete přívod s jednoduchým potrubím pro horkovodní systém – nic dalšího není třeba.

Není potřebné vratné potrubí, seřizovací ventily, recirkulační čerpadla, složité konstrukce ani obtížné seřizování a uvádění do provozu. Kompenzaci tepelných ztrát a udržování požadované teploty vody místo toho zajišťují samoregulační kabely HWAT.

Jaký byl výsledek?

 • jednoduchá konstrukce horkého vodovodního systému s jednou trubkou
 • prostorové úspory ve stoupacích potrubích, protože se nepoužívá vratné potrubí
 • rychlé a bezproblémové uvádění do provozu a okamžitá dodávka teplé vody, protože neprobíhá kompenzace

Potřebujete pomoc?

 • použijte on-line soubor technických nástrojů
  přehledná konstrukce a specifikační podpora
 • podpora prostřednictvím kompletní znalostní databáze on-line
  ke stažení: průvodci návrhem, informační listy, příručky atd.
 • obraťte se na naše inženýry
  pošlete nám e-mailem svůj dotaz , vyžádejte si srovnání Savewatt , které porovnává technologie HWAT a recirkulace u vašeho projektu, nebo nám zvolejte a prodiskutujte s námi svůj projekt

Úspory energie až 60 %, snížení emisí CO 2 a omezení spotřeby vody

Kabely HWAT je možné instalovat téměř až k vodovodnímu kohoutku. Předchází se tak ztrátám tekoucí vody, protože je teplá voda k dispozici okamžitě. Díky systému HWAT s jednoduchým potrubím lze dosáhnout významných energetických úspor:

 • menší tepelné ztráty
  díky odstranění potřeby vratného potrubí a recirkulačního čerpadla
 • kompenzace tepelných ztrát s vyšší účinností
  použití samoregulačních topných kabelů
 • efektivnější využití ohřívače teplé vody
  rozvrstvení již nadále není narušováno recirkulací
 • energetické řízení na základě spotřeby vody
  použití vyspělých řídicích systémů

Technologie samoregulačních topných kabelů pro energetickou účinnost

Samoregulační elektrické kabely pro doprovodné otápění značky nVent RAYCHEM upravují svůj výkon podle teplotních změn. Průchodem elektrického proudu vodivým polymerovým vláknem mezi vodiči vzniká teplo. Při poklesu teploty se zvýší počet elektrických drah jádrem a vzniká více tepla. Když se naopak teplota zvýší, v jádru existuje méně elektrických drah a vzniká méně tepla.

Samoregulační kabely HWAT:

 • byly speciálně navrženy a jsou určeny
  pro použití související s dodávkou teplé vody
 • jsou vybaveny jádrem z vodivých polymerů s paprskovitým uspořádáním
  k dosažení maximální životnosti
 • absolvovaly zkoušky a byla u nich prokázána očekávaná životnost
  delší než 40 let
 • obsahují vrstvu z laminované hliníkové fólie, která slouží jako zábrana a ochrana jádra
  před poškozením změkčovadly, které mohou pronikat difúzí z některých izolačních materiálů

Snadno použitelné součásti

Připojována a zakončování se provádějí snadno a rychle díky našim za studena aplikovaným konektorům a koncovým těsněním na bázi gelu; funkce zaručena do teploty 65 °C s krytím IP 68.

Vyspělé a energeticky úsporné řídicí systémy

Pro systém HWAT je k dispozici několik energeticky úsporných elektronických řídicích jednotek.

HWAT-ECO

HWAT-ECO zajišťuje sledování teploty vody, vyhlašování poplachů a umožňuje integraci do systému řízení budov (BMS). Jakým způsobem šetří energii a zajišťuje teplotní flexibilitu? Systém regulace teploty vody nevyžaduje instalaci teplotních čidel na potrubí. Místo toho se u kabelů HWAT uplatňuje řízení na bázi „cyklu zapínání/vypínání“, a proto kabely odebírají pouze energii nezbytnou k udržení parametrů potrubí na požadovaných hodnotách.

Jednotka umožňuje snadné programování 24/7 a šetří energii udržováním teploty teplé vody a řízením elektrického napájení samoregulačních kabelů HWAT. K dispozici jsou následující nastavení:

 • 'udržování'
  úspora energie prostřednictvím zadání teploty dodávané teplé vody
 • 'ekonomický'
  úspora energie snížením teploty vody během období nižšího odběru
 • 'vypnutí' vypíná topný kabel, když není potřeba teplé vody, nebo po dokončení topného cyklu, když je nutné nechat vodovodní trubku zchladnout
 • 'tepelný cyklus' zvýšení teploty nad hodnotu nastavenou pro dodávku teplé vody v případě potřeby dezinfekce vody v potrubí

SBS-xx-HM-ECO-10

Jednoúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací panel vybavený řídicí jednotkou HWAT-ECO obsahující:

 • hlavní vypínač,
 • kombinovaný jistič/proudový chránič,
 • vstupní a výstupní svorky.

ACS-30

Víceúčelový, víceokruhový řídicí a monitorovací systém určený pro ovládání a sledování až 260 okruhů topných kabelů, modulární konstrukce, včetně jednotky HWAT-ECO.

HWAT-T55

Jednoúčelový, jednookruhový termostat pro řízení potrubních odboček a malých systémů.

Udržování teploty horké vody v budově společnosti Rolex v Londýně

Společnost Rolex hledala řešení, jak vytápění ve své londýnské budově přeměnit v jednodušší, jednotrubkový systém s nižšími náklady, který by vyžadoval méně údržby. Společnost nVent poskytla řešení založené na systému udržování teploty horké vody v jednotrubkovém potrubí HWATznačky nVent RAYCHEM.

Teplá voda za všech podmínek a podlahové vytápění

Návrh, dodávku a instalaci zajistila společnost Jointing Technologies, distribuční partner společnosti nVent se sídlem v jihovýchodní Anglii. V říjnu 2010 společnost nVent provedla instalaci

 • více než 400 metrů kabelu
  s cílem zajistit teplou vodu až k místu odběru
 • 600 metrů kabelů pro protizámrazovou ochranu potrubí a spojovacích zařízení RayClic
  k ochraně přívodů studené vody před zamrznutím
 • téměř 50 m² topných rohoží RAYCHEM
  díky nimž budou návštěvníci uvítáni teplem pocházejícím ze systémů podlahového vytápění RAYCHEM

Zvýšení účinnosti a energetických úspor

Díky použitým technologiím jsme byli schopni společnosti Rolex pomoci ušetřit v různých oblastech. Omezením počtu potrubí vznikl větší prostor pro jedno potrubí a jeho izolaci. Silnější izolace umožnila dosáhnout vyšší efektivity systému. Výsledkem celého projektu byly

 • celkové odhadované úspory energie ve výši přibližně 50 procent
 • skutečné úspory nákladů přibližně 10 %, a to i při vyšší jednotkové ceně elektrické energie

Související produkty

Connection and Protection