Systém udržování teploty horké vody bez cirkulace

Ve velkých komerčních budovách systém udržování teploty horké vody v jednoduchém potrubí bez cirkulace zajišťuje okamžitou dostupnost horké vody z vodovodního kohoutku. Pomáhá tak dosahovat úspor energie a vody. Zjistěte, jak HWAT pro jednoduché potrubí zlepšuje funkci recirkulačních systémů.

Velké komerční a obytné budovy musejí mít k dispozici způsob, jak poskytovat horkou vodu z vodovodních kohoutků energeticky efektivním způsobem, a to bez prodlevy nebo plýtvání vodou.Hot-Water-Temperature-Maintenance

Recirkulační systémy mohou být složité, nákladné a mohou přinášet řadu problémů. Vyžadují vratná potrubí, armatury, recirkulační čerpadla a seřizovací ventily, jejichž zprovozňování, seřizování a údržba mohou být náročné. Ohřívač horké vody kompenzuje tepelné ztráty vznikající v recirkulační smyčce; obvykle se provádí přehřívání, a to nejméně o pět stupňů.

Inteligentní a energeticky úsporné řešení, které omezuje na minimum ztráty vody

Naše společnost dodává komplexní systém, od samoregulačních kabelů pro doprovodné otápění až po inteligentní připojovací soupravy a vyspělé řídicí systémy. Obsahuje:

 • samoregulační kabely HWAT pro udržování teploty
  instalované pod tepelnou izolaci potrubí
 • inteligentní připojovací soupravy a příslušenství Rayclic
  zapojení lze provést snadno a rychle díky konektorům Rayclic aplikovaným zastudena a nasunovacím zakončovacím těsněním s gelovou výplní. Budete potřebovat jen šroubovák a nůž.
 • vyspělé řídicí systémy
  pro optimální energetickou účinnost

Přístup s jednoduchým potrubím: optimální udržitelnost

 • velkými recirkulačními smyčkami
  které představují základní součást systému rozvodu horké vody
 • samoregulační kabely HWAT
  zajišťují udržování teploty v potrubních odbočkách

Jak to funguje?

Samoregulační kabely HWAT jednoduchým způsobem kompenzují nevyhnutelné tepelné ztráty vznikající na vedení teplé vody. Pokud protéká voda, zvyšuje se teplota potrubí a kabely snižují svůj tepelný výkon. Čím častěji jsou otevírány kohoutky s teplou vodou, tím méně je třeba udržovat teplotu. Pokud je teplá voda statická, potrubí začíná chladnout a v reakci na tuto situaci kabely HWAT zvyšují svůj tepelný výkon až do chvíle, než je dosaženo požadované teploty vody.

Ověřená technologie pro řadu let bezproblémového provozu

Naše samoregulační kabely jsou navrženy a jsou způsobilé pro použití v horkovodních systémech, mají prokázanou provozní životnost delší než 40 let a jsou kryty desetiletou zárukou. Systémy HWAT jsou dobře zavedené po celém světě. Pomáhají udržovat efektivní a udržitelný systém dodávky teplé vody v komerčních a obytných budovách.


Související produkty

Connection and Protection