Ochrana před pohyby způsobenými promrznutím v chladírenských provozech

V mrazírnách, na zimních stadionech, chladírnách a v dalších komerčních objektech mohou nízké teploty pronikat podlahou i přes to, že je dobře izolována. Při ochraně před poškozením způsobeným mrazem jsou účinné, jednoduché a nákladově efektivní naše samoregulační systémy. A to mnohem více, než hydronické topné systémy.

Co přesně jsou pohyby způsobené mrazem?

Velmi nízké teploty uvnitř komerčních mrazíren, na zimních stadionech a v jiných studených prostorách mohou pronikat podlahou, přestože je dobře izolována. Protože podloží promrzne, kapilárním jevem dochází k přenosu vody do zmrzlých oblastí, kde voda vytváří koncentrovanou ledovou hmotu. Zvětšující se objem ledové hmoty může způsobit pohyb podlah a sloupů a to má za následek konstrukční škody a ohrožení cenných skladových zásob.

Efektivní předcházení pohybům podlah způsobeným mrazem v mrazírnách

Efektivní ochrana proti pohybům způsobeným mrazem se instaluje pod izolační vrstvu podlahy. Ke splnění standardů uplatňovaných v moderních objektech musí být takový systém ekologicky bezpečný, energeticky efektivní, musí umožňovat snadnou konstrukci, instalaci a údržbu a rovněž musí být efektivní z hlediska nákladů. A právě z těchto důvodů přichází řada na samoregulační technologii.

Samoregulační systémy pro ochranu před pohybem způsobeným mrazem jsou přímočaré

Systémy pro ochranu před pohybem způsobeným mrazem od společnosti nVent mají jednoduchou konstrukci:

 • samoregulační elektrické kabely pro doprovodné otápění značky nVent RAYCHEM
  mění svůj výkon, aby vykompenzovaly teplotní změny
 • připojovací soupravy a příslušenství pro snadnou instalaci
  pro elektrické připojování a řádné provádění instalace, například elektrické přípojky, soupravy ukončovacích těsnění a spojovací skříňky
 • vyspělé monitorovací systémy
  řídicí jednotky, které sledují a/nebo regulují kabel pro doprovodné otápění a pomáhají tak udržovat požadovanou povrchovou teplotu

Desítky let zkušeností se samoregulační technologií

Jako přední světový výrobce v oblasti řešení pro doprovodné otápění jsme známi svojí technickou vyspělostí a odbornými znalostmi polymerů a technologií paprskového uspořádání. Díky více než 40 letům zkušeností s výrobou samoregulačního topných kabelů a více než 400 000 kilometrům kabelů nainstalovaných po celém světě nabízíme prověřenou technologii a nejvyšší jakost.

12_FreezerFrostHeavePrev_cm_thumbnail.jpg

Vysoce účinná ochrana před pohyby způsobenými mrazem

nVent Thermal Management Building Solutions nabízí vysoce spolehlivou technologii nVent RAYCHEM. Naše systémy ochrany před pohybem způsobeným mrazem nabízejí nejefektivnější možnou konstrukci, instalaci, řízení a údržbu díky:

 • jednoduché konstrukci a nižším montážním nákladům,
 • ekologické přívětivosti,
 • snadnému servisnímu přístupu,
 • vyspělým řídicím systémům,
 • prodloužené záruce.

Jednoduchá konstrukce, nižší náklady

Alternativy, jako jsou podlahové vodní systémy vytápění, jsou složité svojí konstrukcí, vyžadují velký počet pomocných zařízení a větší prostor. Elektrické systémy ochrany před pohybem způsobeným mrazem dosahují nižších nákladů na instalaci a údržbu:

 • obsahuje menší počet součástí
 • řídicí jednotky jsou vhodné pro nejchladnější vnitřní prostory

Ekologická přívětivost

Vodní systémy vytápění se při předcházení pohybům způsobeným mrazem spoléhají na obíhající teplé tekutiny, jako je například směs vody a glykolu. Tyto systémy mohou představovat ekologická rizika související s možným únikem glykolu do půdy. Systémy nVent Thermal Management Building Solutions využívají elektrické kabely pro doprovodné otápění RAYCHEM, díky nimž se tomuto riziku předchází.

Snadný servisní přístup

Snadný přístup k provádění servisu topných kabelů pod podlahou je zajištěn instalací do potrubí, díky které se dosahuje kratší doby odstávek systému během provádění údržby.

Vyspělé a úsporné řídicí systémy

nVent Thermal Management Building Solutions nabízí kompletní sortiment úsporných řídicích jednotek RAYCHEM

 • jednoduché použití: Raystat-Control-10
  úsporný, pro snímání teploty potrubí, omezuje na minimum čas, po který je systém v provozu, zajišťuje zachování teploty půdy nad bodem mrazu
 • jednoduché použití, víceokruhový: Raystat-Control-11-Din
  řídicí a monitorovací panel
 • víceúčelový, víceokruhový: ACS-30
  řídicí a monitorovací systém pokrývající až 260 okruhů

Funkčně překonává vodní topné systémy

Běžný vodní topný systém má složitou konstrukci, která vyžaduje pravidelnou údržbu různých součástí. Tento systém rovněž představuje potenciální riziko pro životní prostředí, protože existuje možno úniku glykolu do půdy. Nic z toho neplatí pro systémy ochrany před pohybem způsobeným mrazem od společnosti nVent Thermal Management Building Solutions. Tyto systémy jsou založeny na jednoduché konstrukci, která sestává ze samoregulačních elektrických kabelů pro doprovodné otápění, inteligentních připojovacích souprav, příslušenství a vyspělých řídicích systémů.

Jak efektivně předcházet pohybům způsobeným mrazem v chladírenských provozech

Ať už se jedná o menší mrazírenské či větší chladírenské provozy či budovy, je prevence pohybů způsobených mrazem významným prvkem jejich konstrukce. Předcházení škodám je jedním aspektem, zatímco druhým je zajištění energeticky a nákladově úsporného provozu. Jednou z možností může být vodní topení, u kterého však existuje riziko úniku glykolu do půdy. Navíc má vysoké nároky na údržbu.

Naše systémy ochrany před mrazem jsou založeny na samoregulační technologii doprovodného otápění, která nabízí efektivitu na všech úrovních:

 • jednoduchá konstrukce
  nižší montážní náklady
 • ekologická přívětivost
  elektrické kabely nevyžadují kapaliny
 • nižší náklady na údržbu
  snadný přístup k provádění servisu díly instalaci do potrubního vedení
 • maximální úspornost
  vyspělé řídicí systémy a samoregulační technologie
 • spolehlivost více než 40 let zkušeností v oblasti doprovodného otápění

Jak samoregulační technologie předchází pohybům způsobeným mrazem

Samoregulační elektrické kabely pro doprovodné otápění značky nVent RAYCHEM automaticky mění svůj výkon, aby vykompenzovaly teplotní změny. Průchodem elektrického proudu vodivým polymerovým vláknem mezi vodiči vzniká teplo:

 • při poklesu teploty
  se zvýší počet elektrických drah jádrem a vzniká více tepla
 • při zvýšení teploty
  jádro obsahuje méně elektrických drah a vzniká méně tepla

Odpovídající řídicí systémy

 • pro menší mrazírenské nebo chladírenské provozy
  Raystat-Control-10
 • velké mrazírenské nebo chladírenské provozy či budovy s několika aplikacemi doprovodného otápění
  řízení až 260 okruhů topných kabelů
  SBS-xx-SV nebo ACS-30

Související produkty

Connection and Protection