Inteligentní udržování průtoku ve vedení mastného odpadu

Vedení mastného odpadu jsou potrubí, která slouží k odvádění odpadních olejů a tuků z kuchyní a potravinářských provozů. Vhodně zvolený topný kabel a ovládací prvky jsou schopny udržovat správnou teplotu těchto vedení a zaručovat tak nepřerušovaný průtok až do odlučovače tuků.

Topný systém pro udržování průtoku v potrubí

Při zahřívání tekutiny klesá její viskozita a tekutina tak může protékat potrubím. K udržování průtoku ve vedeních mastného odpadu společnost nVent Thermal Management Building Solutions nabízí samoregulační topné kabely nVent RAYCHEM s fluoropolymerovými plášti odolnými proti chemickým látkám a energeticky úspornými řídicími prvky.

Likvidace mastného odpadu pomocí odlučovačů tuku

K zachování směsi tuku, oleje a mastnoty (FOG) v podobě suspenze při přenosu z kuchyně do odlučovače tuku je systém udržování průtoku ve vedení mastného odpadu navržen tak, aby udržoval teplotu tekutiny 43 °C. Odpadní potrubí musí být vyvedeno z objektu do venkovního odlučovače tuku nebo jímky a po celé trase musí být udržována vhodná teplota , aby nedošlo ke ztuhnutí FOG. Běžná využití:

 • odpadní vedení v kuchyních
  slouží k likvidaci odpadních kuchyňských olejů a tuků
 • vedení mastného odpadu
  z restauračních zařízení, stanic předběžného mytí a podlahových výpustí

Spolehlivá technologie ohřevu

Díky desítkám let zkušeností v oblasti návrhu a uplatnění topných systémů v řadě průmyslových odvětví po celém světě se můžete spolehnout na prověřenou technologii RAYCHEM a nejvyšší kvalitu.

06_FlowMaintenance_cm_thumbnail.jpg

Udržování průtoku ve vedení mastného odpadu s účinnou teplotní regulací

Systémy udržování průtoku nVent RAYCHEM regulují teplotu FOG a kapalin v potrubních vedeních. Topné kabely RAYCHEM nabízejí léta bezproblémového provozu. Jako přední světový dodavatel řešení doprovodného otápění nabízíme ověřenou technologii a nejvyšší kvalitu:

 • jednoduchá konstrukce
  instalace na kovová nebo plastová potrubí, ovíjení ventilů a chladičů, instalace nad zemí nebo na izolovaných podzemních potrubích bez nadměrného či nedostatečného topení
 • efektivita
  vyhněte se vysokým nákladům na čištění odtoků, zamezte ztuhnutí FOG uvnitř potrubí a vedení
 • optimální spolehlivost
  více než 40 let zkušeností s výrobou samoregulačního topných kabelů a více než 400 000 kilometrů kabelů nainstalovaných po celém světě

Inteligentní samoregulační technologie pro systémy udržování průtoku vedením mastného odpadu

Samoregulační elektrické kabely pro doprovodné otápění značky nVent RAYCHEM automaticky mění svůj výkon, aby vykompenzovaly teplotní změny. Průchodem elektrického proudu vodivým polymerovým vláknem mezi vodiči vzniká teplo. To znamená, že kabely produkují více tepla jen v případě potřeby:

 • při poklesu teploty
  vzniká více tepla, protože se zvýší počet elektrických drah jádrem
 • při zvýšení teploty
  se v jádru nachází méně elektrických drah a vzniká méně tepla

Vyspělé řídicí systémy pro udržování průtoku

 • pro menší aplikace udržování průtoku
  Raystat-Control-10
 • pro větší aplikace udržování průtoku nebo pro objekty s několika aplikacemi
  SBS-xx-SV nebo ACS-30

Související produkty

Connection and Protection