nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)

Inteligentní udržování průtoku ve vedení mastného odpadu

Vedení mastného odpadu jsou potrubí, která slouží k odvádění odpadních olejů a tuků z kuchyní a potravinářských provozů. Vhodně zvolený topný kabel a ovládací prvky jsou schopny udržovat správnou teplotu těchto vedení a zaručovat tak nepřerušovaný průtok až do odlučovače tuků.

Topný systém pro udržování průtoku v potrubí

Při zahřívání tekutiny klesá její viskozita a tekutina tak může protékat potrubím. K udržování průtoku ve vedeních mastného odpadu společnost nVent Thermal Management Building Solutions nabízí samoregulační topné kabely nVent RAYCHEM s fluoropolymerovými plášti odolnými proti chemickým látkám a energeticky úspornými řídicími prvky.

Likvidace mastného odpadu pomocí odlučovačů tuku

K zachování směsi tuku, oleje a mastnoty (FOG) v podobě suspenze při přenosu z kuchyně do odlučovače tuku je systém udržování průtoku ve vedení mastného odpadu navržen tak, aby udržoval teplotu tekutiny 43 °C. Odpadní potrubí musí být vyvedeno z objektu do venkovního odlučovače tuku nebo jímky a po celé trase musí být udržována vhodná teplota, aby nedošlo ke ztuhnutí FOG. Běžná využití:

  • odpadní vedení v kuchyních
    slouží k likvidaci odpadních kuchyňských olejů a tuků
  • vedení mastného odpadu
    z restauračních zařízení, stanic předběžného mytí a podlahových výpustí

Spolehlivá technologie ohřevu

Díky desítkám let zkušeností v oblasti návrhu a uplatnění topných systémů v řadě průmyslových odvětví po celém světě se můžete spolehnout na prověřenou technologii RAYCHEM a nejvyšší kvalitu.


Související produkty

Connection and Protection