nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management se mění na nVent
- Nová příležitost k zažehnutí inovací

Důvěryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek jsou nyní součástí nVent Thermal Management.

V současné době probíhá vývoj nových webových stránek společnosti, které budou zprovozněny v lednu 2019. Až do té doby vám budeme s potěšením poskytovat informace prostřednictvím našeho stávajícího webu.

Další informace o nVent:
Stáhnout tiskovou zprávu
Navštivte nVent.com
(aktuálně pouze v angličtině)
Zobrazit podle odvětví: Zobrazit podle aplikace:
Detekce úniku paliva pro skladovací nádrže se surovou ropou ve francouzské rafinerii
Klíčové výzvy

Francouzská rafinerie poptávala systém schopný rychle odhalit skryté úniky pod jejími čtyřmi nádržemi se surovou ropou. Neodhalené úniky pod skladovacími nádržemi s ropou představují vážné ohrožení bezpečnosti provozu v ropných skladovacích zařízeních a mohou způsobit katastrofu.

Řešení

Rafinerie potřebovala speciální snímací kabel pro rychlou detekci přítomnosti kapalných uhlovodíkových paliv v libovolném místě po celé jeho délce bez reakce na přítomnost vody.

Produkty

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala v této rafinerii kabel TraceTek TT5000 pro snímání ropy a paliv. Každá ze čtyř skladovacích nádrží se surovou ropou v této rafinerii v Notre Dame de Gravenchon je nyní vybavena kabelem TraceTek TT5000 uloženým v zemi podél jejího obvodu. Kabely jsou připojeny k modulu TraceTek s rozhraním pro čidla, který nepřetržitě zjišťuje a zaměřuje případný únik ropy.

Výhody

Systém TraceTek společnosti Pentair Thermal Management je v nepřetržité pohotovosti, aby upozornil obsluhu na jakýkoliv únik paliva. Rafinerie tak může včasně detekovat úniky, což poskytuje zásahovému týmu dostatek času k tomu, aby zareagoval ještě předtím, než se situace stane kritickou. Systém zajišťuje bezpečnost provozu v ropném skladovacím zařízení a ochraňuje před možnou pohromou.

Detekční systém TraceTek poskytuje včasné upozornění na průsaky vody
Klíčové výzvy

Velká muzea často vystavují pouhý zlomek exponátů a ostatní kusy uchovávají v archivech. V Korejském národním muzeu jsou uloženy ve 20 suterénních trezorových místnostech, kde jsou chráněny před požárem a odcizením. Největším potenciálním nebezpečím je průsak vody, který může ve skladovacích prostorách zničit nesmírně cenné skvosty pocházející z doby před více než 1 500 lety. Voda může prosakovat z vodovodního potrubí nebo pronikat nosnými stěnami a vyvěráním v základech.

Řešení

Muzeum potřebuje zařízení, které rychle odhalí průsaky vody, aby mohla obsluha podniknout kroky k nápravě ještě předtím, než dojde k nenapravitelným škodám na drahocenných předmětech.

Produkty

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala systém detekce průniku vody TraceTek. Srdcem tohoto systému je kabel pro detekci vody TT1000, který rychle reaguje na přítomnost vody a spustí poplach. Tato funkce je zaštítěna moduly s rozhraním pro čidla a panelem dálkového ovládání, který upozorní zaměstnance správy budovy v kanceláři bezpečnostní služby a centrálním dispečinku.

Výhody

Systém TraceTek umožňuje zaměstnancům správy budovy nepřetržitě samostatně monitorovat všech 20 archivačních trezorových místností na přítomnost vody v citlivých oblastech. Umožňuje to rychlou detekci průsaku a včasné zajištění nápravy.

Kabel pro detekci úniků je součástí ochrany londýnského muzea Cabinet War Rooms
Klíčové výzvy

Místnosti muzea Cabinet War Rooms se nacházejí v suterénu budovy ministerstva financí na londýnském náměstí Parliament Square, odkud Winston Churchill řídil válečné operace. Nyní je zde muzeum obsahující nenahraditelné artefakty a exponáty z oné doby. V rámci nedávné modernizace ministerstva financí si správa zařízení povšimla, že neodhalený průsak vody by mohl poškodit nebo zničit mnohé z historického vybavení.

Řešení

Společnost Pentair Thermal Management doporučila, že muzeum Cabinet War Rooms potřebuje systém, který je schopen rychle odhalit a lokalizovat průsak vody a varovat správce zařízení.

Produkty

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala systém detekce průsaků TraceTek s více než 2,3 kilometru snímacího kabelu TraceTek TT1000 pro detekci vody, společně s moduly s rozhraním pro čidla a hlavními moduly, z nichž každý může monitorovat až 150 metrů snímacího kabelu. Moduly jsou připojeny k systému správy budovy prostřednictvím sítě RS-485. Když je detekována voda, moduly s rozhraním pro čidla TraceTek vyvolají poplach a zobrazí místo průsaku.

Výhody

Monitorovací systém TraceTek společnosti Pentair Thermal Management umožňuje muzeu rychle podniknout kroky k nápravě a ochránit exponáty. Tato síť pro detekci průsaků byla navržena s dostatečnou mnohostrannou použitelností, aby bylo možné při plánovaném postupném rozšíření rozprostřít tento systém do dalších oblastí.

Luxusní soukromé rezidence Charters Ascot
Projekt

Charters Ascot, Velká Británie, je zástavba luxusních soukromých rezidencí na pozemcích v okolí velkého panského sídla. Bylo požadováno dodání doplňkového podlahového vytápění obytných místností k hlavnímu zdroji tepla - klimatizaci s vyhříváním a chlazením a jeho úplné začlenění do systému správy budovy. Také bylo požadováno zajištění vytápění koupelen.

Klíčové výzvy

Nalezení energeticky účinného řešení se snadnou instalací, které by zachovalo minimální výšku podlahy. Řešení pro koupelny (vlhké prostory) a pro všechny ostatní místnosti, zvolit řešení které lze začlenit do systému správy budovy.

Řešení

Topné kabely T2Red a izolační desky T2Reflecta poskytly ideální kombinaci pohodlí, rovnoměrného rozložení tepla po celé podlahové ploše, flexibility pro další využití místnosti a zkrácení doby potřebné k instalaci. Systém podlahového vytápění byl začleněn do systému BMS, takže nebyly vyžadovány žádné samostatné řídicí jednotky. Díky snadnému použití, které poskytuje produkt pro podlahové vytápění T2Reflecta to znamenalo výrazné zkrácení doby potřebné k instalaci a snížení místních nákladů pro dodavatele.

Produkty

2 000 m samoregulačního kabelu T2Red a izolační desky T2Reflecta
326 rohoží T2QuickNet (90 W/m² a 160 W/m²)

Odborné schopnosti v oblasti systémů doprovodného otápění pro přepravu surové ropy zajišťují průtok v kalifornské rafinerii
Klíčové výzvy

Rafinerie společnosti Tesoro v kalifornském městě Martinez potřebovala vybavit doprovodným otápěním svou čerpací stanici v Amorco Wharf a přepravní vedení, aby byl zajištěn tok surové ropy z vykládkového přístaviště do série skladovacích nádrží. Neexistovaly žádné podrobné technické výkresy pro doprovodné otápění a projekt se ukázal být komplikovaný kvůli spletitému potrubí k ventilu na čerpací stanici. Zákazník to potřeboval stihnout v šibeničním termínu a proto se obrátil na společnost Pentair Thermal Management.

Řešení

Vzhledem k široké škále rozměrů potrubí, velkému počtu sestav velkých a malých ventilů a požadavcích na přísné udržování teploty vyžadoval návrh doprovodného otápění tvůrčí řešení a flexibilitu, aby byly co nejlépe splněny požadavky zákazníka. Konstruktéři společnosti Pentair Thermal Management navštívili rafinérii a provedli návrh v terénu, přičemž změřili potrubí a navrhli systém doprovodného otápění přímo na místě. Spolupracovali s místními zaměstnanci rafinérie, aby určili potřebné systémy pro rozvod energie, umístění napájecích zásuvek, potřebná řešení řízení a sledování a doporučené kabely pro doprovodné otápění.

Produkty

Naše zkušenosti s přepravou surové ropy a přímořskými aplikacemi nám umožnily vyvinout včasné a cenově výhodné řešení pro rafinerii společnosti Tesoro. Pro veškeré potrubí byl určen samoregulační kabel pro doprovodné otápění Raychem XTV, kvůli dosažení minimálních nákladů na instalaci a zajištění splnění požadavků na udržování teploty.  Řídicí a monitorovací panely Raychem 920 byly zkombinovány s transformátory a systémem pro rozvod energie v samostatném umístění, aby se zkrátila doba instalace u zákazníka a snížily náklady.

Výhody

Instalace byla provedena v souladu s bezpečnostními standardy Tracer, díky čemuž bylo u tohoto projektu dosaženo 100 % bezpečnosti. Společně s kvalitní instalací systému doprovodného otápění zkušenými kvalifikovanými pracovníky obdržela společnost Tesoro záruku na ohřev potrubí zaručující kvalitu instalace. Při realizaci tohoto projektu pro rafinérii společnosti Tesoro byly klíčovými atributy zkušenosti, tvůrčí schopnosti a flexibilita. Využijte tyto vlastnosti a schopnosti, aby vám usnadnily váš příští pracovní úkol.

Ohřev svislých vrtů pro hustou/extra hustou ropu
Klíčové výzvy

 Heavy-Oil-Venezuela.jpgJednou z největších světových akumulací přírodní živice a husté ropy je orinocký pás husté ropy ve Venezuele. Podle odhadů se na tomto místě nachází přibližně 270 miliard barelů vytěžitelné ropy. Tato ložiska obsahují hustou až extra hustou ropu s rozsahem 16 až 8 API s vysokou viskozitou, která potlačuje její mobilitu. Standardním postupem při přečerpávání této ropy se stalo použití rozpouštědel, což má za následek nákladný proces údržby, kdy je potřeba ropu nejen obstarat, ale také upravit (separovat). V roce 2008 společnost Pentair Thermal Management dodala a nainstalovala systém ohřevu svislých vrtů PetroTrace pro použití v orinockém pásu husté ropy k usnadnění její těžby.

Řešení

Společnost Pentair Thermal Management vyprojektovala pro tento hluboký pobřežní horizontální vrt systém ohřevu svislých vrtů PetroTrace s minerální izolací (MI), který zajišťuje ohřev nejhlubší části a snižuje tak v tomto těžebním vrtu viskozitu extra husté ropy.

Dodaný systém ohřevu svislých vrtů PetroTrace produkoval 65 kW po celé délce (914 m) 7“ drážkované vložky. Ohřívač byl navržen tak, aby byl dodáván větší výkon směrem ke konci vložky, kde je teplo nejpotřebnější. Ohřívač byl nakonfigurován se třemi topnými sekcemi s nižší hustotou výkonu v sekcích umístěných nejblíže k čerpadlu pro postupné vyčerpávání dutiny. Ohřívač byl nainstalován uvnitř horizontální sekce drážkované vložky uchycením k vnější straně 2-3/8“ opěrné trubky.

Dodaný systém zahrnoval ovládací panel umožňující snadnou obsluhu a monitorování teploty a proudu.

Produkty

Produkty použité pro tento projekt zajištění průtoku zahrnovaly topný kabel Pyrotenax s minerální izolací (MI) pro ohřev nejhlubší části vrtu a ovládací panely Raychem.

Výhody

Tato otopná soustava výrazně snížila viskozitu ropy zvýšením teploty ve vložce přibližně o 10 °C za méně než 24 hodin. V důsledku toho se zvýšila těžba ropy o 65 % z 340 na 560 barelů denně.

Optimalizovaný systém řízení ohřevu snížil náklady v zařízení na výrobu etanolu
Klíčové výzvy

BP-Ethanol.jpgSpolečnost Bridgeport Ethanol je podnik s roční produkcí 180 milionů litrů etanolu vybudovaný na zelené louce v Nebrasce. Jejich doprovodné otápění bylo třeba upravit, aby zahrnovalo ochranu vodovodního potrubí před zamrznutím, ohřev nádrží a udržování procesní teploty melasy, siláže a potrubí s žíravinou. V květnu 2008 se obrátili na tým Tracer Turnkey Solutions společnosti Pentair Thermal Management se žádostí o vypracování projektu.

Řešení

Tým Tracer Turnkey Solutions kompletně vyprojektoval, dodal a nainstaloval potřebné systémy řízení ohřevu ve společnosti Bridgeport Ethanol. Tento tým dokázal prostřednictvím komplexní a různorodé řady řešení Raychem pro řízení a monitorování snížit počet potřebných okruhů na 35. Současně také dokázal snížit celkové náklady na systém řízení ohřevu ve společnosti Bridgeport Ethanol.

Produkty

Mezi použité produkty patřila jednotka Raychem 200NG s proporcionálním řízením se snímáním okolí (PASC) pro ochranu potrubí před zamrznutím a udržování širokého rozsahu teplot. V systému PASC je výkon doprovodného otápění úměrný okolní teplotě.

Tým Tracer Turnkey Solutions také zvolil pro řízení a monitorování vzdálených okruhů pro ohřev nádrží a ochranu vodovodního potrubí před zamrznutím kombinaci jednotky Raychem 920 a místního řídicího systému HTPG. Tyto oblasti se nacházely 240 m a 135 m od centralizovaných ovládacích panelů a vyžadovaly 2/0 napájecí vodiče kvůli poklesu napětí.

Pro nejdůležitější udržování teploty tým zvolil systém Raychem 200NI s řízením se snímáním vedení. Pro snížení nákladů na kabeláž RTD jsme použili technologii rozhraní elektrického vedení Raychem (PLI) a inteligentní utěsňovací zátky pro přenos údajů o teplotě a kontinuitě prostřednictvím vodičů v topných kabelech.

Výhody

Projekt byl úspěšně dokončen v listopadu 2008. Využitím algoritmu PASC dokázal tým Tracer Turnkey Solutions snížit provozní náklady společnosti Bridgeport Ethanol o 75 procent oproti použití standardní řídicí jednotky se snímáním okolí. Použitím místního řídicího systému se také značně snížily náklady na trubky a kabeláž a použití technologie rozhraní elektrického vedení Raychem (PLI) eliminovalo náklady na kabeláž RTD v odhadnuté výši 40 000 USD.

Optimalizovaný systém řízení ohřevu zajišťuje bezpečnou přepravu síry ve velkém závodu na zkapalněný zemní plyn
Klíčové výzvy

Toto byly hlavní výzvy u systému řízení ohřevu vedení pro přepravu síry pro společnost Qatargas:

 • Pevně stanovený rozsah přípustné teploty pro roztavenou síru 125 ºC až 145 ºC s požadovanou hodnotou 135 ºC po celé délce potrubí.
 • Velké venkovní potrubí se značnou hmotností, více drahami průtoku a vertikálními expanzními smyčkami po každých 150 m.
Zákazník také požadoval schopnost znovu roztavit a znovu ohřát ztuhlou síru, aniž by přitom došlo k přehřátí nebo nadměrnému rozpínání. Také potřebovali záložní systém ohřevu, který by pokryl 100 procent potrubí.

Řešení

Schopnost společnosti Pentair Thermal Management navrhnout konstrukci integrující více technologií, společně s její odbornou způsobilostí k sestrojení a zprovoznění systémů řízení ohřevu, umožnily sestrojení bezpečného, spolehlivého a výkonného elektricky otápěného potrubí na síru světové třídy.

Produkty

Aby bylo možné vyhovět nárokům této aplikace, společnost Pentair Thermal Management využila systém řízení ohřevu, který zahrnoval:

 • Z podstaty bezpečný systém doprovodného otápění Raychem využívající skinefekt, který lze vystavit vysokým teplotám a poskytuje účinný přenos tepla do potrubí.
 • Nejmodernější řídicí a monitorovací systém Raychem s vakuovými stykači.
 • Analýza metodou konečných prvků pro stanovení teplotního profilu síry v celém průřezu potrubí.
 • Distribuovaný systém snímání teploty vláknovou optikou, který poskytuje dynamický profil teploty potrubí po celé jeho délce po jednotlivých metrech s přesností 1 ºC.
 • Vícevýkonový mechanismus dodávání tepla se 7 procenty instalovaného výkonu pro běžné provozní podmínky a 100 procenty instalovaného výkonu pro zahřátí/opětovné roztavení.
 • Systém vícevrstvé teplotní izolace s vysokoteplotní pěnovou vnitřní vrstvou, nosnou vnější vrstvou z pěny s uzavřenou strukturou buněk a opláštěním odolným vůči záření UV.
 • Kompletní dodávka veškerého materiálu, řízení projektu, sestrojení potrubí a uvedení do provozu.

Výhody

Systém řízení ohřevu od společnosti Pentair Thermal Management poskytl vedení pro přepravu síry pro společnost Qatargas tyto výhody:

 • Systém doprovodného otápění Raychem STS využívající skinefekt minimalizoval počet okruhů a umožnil také lepší přenos tepla a nízké teplotní rozdíly mezi potrubím a opláštěním kabelu a vedl tak k bezpečnější konstrukci.
 • Analýza metodou konečných prvků a řešení řízení a sledování Raychem zajistily, že teplota síry za běžných provozních podmínek nevybočila z pevně řízeného teplotního rozsahu.
 • Distribuovaný systém snímání teploty vláknovou optikou zajistil nepřetržité sledování teploty po celé délce potrubí. Usnadnilo to vyhledání ožehavých míst po celé délce potrubí během opětovného tavení a následně zabránilo vytvoření nadměrného tlaku působením tavené síry.
 • Vícevýkonový mechanismus dodávání tepla a systémy vícevrstvé izolace nejen optimalizovaly celkové provozní náklady na systém, ale také přispěly ke zkrácení doby potřebné k opětovnému roztavení.
 • Převzetím celkové odpovědnosti za systém řízení ohřevu společnost Pentair Thermal Management zajistila, že byl projekt dokončen včas a ke spokojenosti zákazníka.

Potrubí přetínající pláže na tanzanském ostrově Mayotte a na pobřeží Chile
Klíčové výzvy

Když tankery vyloží náklad surové ropy nebo rafinovaných paliv do malých vstupních otvorů a potrubních sítí, představuje to nebezpečí pro citlivé oblasti s plážemi a dunami, kterými prochází. Na takovýchto místech, od ostrovu Mayotte přes Tanzanii až po pobřeží Chile, mohou být systémy detekce úniku SCADA neúčinné, protože se jedná o malá potrubí s proměnlivým průtokem.

Řešení

Ekologicky citlivé oblasti vyžadovaly vyspělejší produkt schopný okamžitě detekovat a zaměřit místo úniku.

Produkty

Systém monitorování potrubí TraceTek TT5000 využívá speciální kabel pro detekci úniku uhlovodíkových kapalin, který je uložený uvnitř drážkované trubky a umístěný ve stejném výkopu jako potrubí. Systém je nainstalovaný s jednokilometrovými okruhy pro monitorování celého potrubí a lokalizaci úniků do vzdálenosti jednoho kilometru v obou směrech.

Výhody

Každý okruh systému je vybaven vlastním modulem s rozhraním pro čidla a až 128 těchto modulů lze připojit do sítě k poplachovému panelu a panelu s uživatelským rozhraním. Tento systém lze nainstalovat společně s jednostěnnými ocelovými trubkami, aby bylo zajištěno dlouhodobé monitorování a upozornění na úniky.

Rychlá čidla paliva TraceTek rychle upozorní týmy pohotovostní služby
Klíčové výzvy

Rafinerie ve Francii poptávala pro svou nádrž na skladování paliva účinný systém detekce úniku uhlovodíkových paliv, který by v případě úniku okamžitě upozornil obsluhu a inicioval nouzovou nápravnou akci. Úniky uhlovodíkových paliv, které nejsou rychle odhaleny, jsou mimořádně nebezpečné.

Řešení

Společnost Pentair Thermal Management stanovila, že rafinerie potřebuje rychlé, hypersenzitivní zařízení schopné detekovat rozlití uhlovodíkových paliv a nereagovat na vodu. Ropa se často nachází na hladině dešťové vody. Čidla, která jsou schopná rychle detekovat únik, umožňují zavřít vypouštěcí ventily ještě předtím, než palivo unikne do dešťových odvodňovacích příkopů nebo povrchových kanálů.

Produkty

Společnost Pentair Thermal Management doporučila rychlá čidla paliva TraceTek: rychlé sondy pro detekci rozlití uhlovodíkových paliv o ploše pouhého jednoho milimetru.

Výhody

Čidla zařízení spustí poplach během několika sekund od počátečního kontaktu. Sondy se po přerušení kontaktu resetují a zbytek ropy nebo paliva lze lehce očistit, takže je lze snadno znovu použít.

Snímací kabely TraceTek detekují a přesně lokalizují úniky v systémech s hydranty pro čerpání paliva.
Klíčové výzvy

Stále více letišť si osvojuje systémy s hydranty pro čerpání paliva s podzemním palivovým potrubím. Palivové potrubí prochází pod silným betonovým povrchem letištních vzletových/přistávacích drah, pojezdových drah a odstavných ploch. Tyto systémy mohou mít značný dopad z hlediska ekologie, bezpečnosti a nákladů na opravu, jestliže u nich není přesně lokalizován a včas odstraněn případný únik.

Řešení

Společnost Pentair Thermal Management zjistila, že letiště potřebuje cenově výhodný systém pro přesné monitorování a detekci úniků paliva.

Produkty

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala systém TraceTek pro detekci úniků a monitorování společně se snímacím kabelem TT5000 obsahujícím materiál, který váže uhlovodík. Je určen k instalaci do trubky z PVC v zásypu při kladení palivového potrubí.

Výhody

Jestliže dojde k úniku uhlovodíkového paliva, tekuté palivo je detekováno kabelem a nasáto do trubky prostřednictvím vzlínání. Tím se spustí poplach prostřednictvím monitorovacího systému TraceTek, který zaměří místo úniku s přesností jeden metr v obou směrech. Instalační krabice (přístupové otvory) a konektory umožňují kontrolu systému po malých částech. Systém TraceTek rychle detekuje úniky a upozorní techniky na přesné místo úniku, takže odpadne časově náročné vykopání potrubí.

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala podlahové vytápění v hotelu Syon Park Waldorf Astoria
Klíčové výzvy

Nově vybudovaný hotel Syon Park Waldorf Astoria na předměstí Londýna požádal společnost Pentair Thermal Management o poskytnutí řešení podlahového vytápění tohoto 5hvězdičkového komplexu o rozloze 13 000 čtverečních metrů. Hotel se nachází na pozemcích panského sídla vévody z Northumberlandu, ve kterém přes 400 let bydlela jeho rodina.

Řešení

TTC v hotelu nainstalovala rohože pro podlahové vytápění Raychem Quicknet-160, které zajišťují hřejivost luxusní mramorové a vápencové podlahové krytiny. TTC také nainstalovala systémy podlahového vytápění Raychem v luxusních hotelových lázních.

Produkty

Systémy Raychem jsou centrálně řízeny prostřednictvím hotelového systému správy budovy, který zapne podlahové vytápění, když je pokoj obýván. Ze 151 koupelen pro hosty je tato technologie nainstalována ve 124.

Výhody

Hlavní plocha lázní obsahuje 350 čtverečních metrů topných rohoží T2QuickNet izolovaných izolačními deskami Raychem Isolecta, které snižují tepelné ztráty a přibližně o 20 procent zvyšují energetickou účinnost. 

Projekt byl dokončen v říjnu 2010 a hotel uvítal první hosty počátkem roku 2011.

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala řešení elektrického ohřevu pro zajištění průtoku v příbřežních vrtech v lokalitě Maari Field
Klíčové výzvy

Maari.jpgV březnu 2006 byla společnost Pentair Thermal Management požádána, aby nainstalovala systém elektrického doprovodného otápění do příbřežního zařízení na těžbu ropy v lokalitě Maari Field v blízkosti pobřeží Nového Zélandu. Zákazník měl problémy s hromaděním vosku v těžebních potrubích pěti samostatných vrtů, které bránilo toku ropy z ložiska na ropnou plošinu.
Tým společnosti Pentair byl postaven před silně omezené možnosti instalace mezi těžebním potrubím a pláštěm, které si vynutily jedinečné řešení zavedení systému skrz těžební potrubí. Dalším náročným problémem, s nímž se musel tento tým vypořádat, byla minimalizace půdorysu plošiny vzhledem k napájení a přidruženým ovládacím prvkům systému.

Řešení

V podobných aplikacích pro omezení hromadění vosku společnost Pentair Thermal Management běžně využívá topné kabely, které jsou připevněny zvenku na těžební potrubí, např. řady produktů PetroTrace DHSX™ nebo PetroTrace MI. Specifická omezení a zábrany v lokalitě Maari Field však použití těchto technologií znesnadnily. Aby tým společnosti Pentair překonal tyto překážky, vyvinul jedinečné řešení využívající technologii STS, které se stalo úplně prvním použitím systému doprovodného otápění se skinefektem k ohřevu svislých vrtů. Tým zkombinoval systémy do společného schématu napájení a řízení, čímž minimalizoval potřebu několika velkých kusů povrchového vybavení.

Produkty

V systémech doprovodného otápění PetroTrace STSi se skinefektem instalovaných v lokalitě Maari Field byl použit vodič STS™ vložený do spirálové trubky vyplněné dielektrickou kapalinou. Ta byla potom nainstalována do příbřežního těžebního potrubí, aby dodávala teplo po celé délce vrtu a udržovala potřebný průtok k zabránění hromadění vosku.
Topné kabely PetroTrace STSi nainstalované ve vrtech poskytují výkon až 150 W/m, což je celkově až 315 kW na jeden vrt. Aby byl zajištěn maximální přenos tepla, tým nainstaloval topné kabely uvnitř těžebního potrubí. Úspěšný rozvoj tohoto ropného ložiska závisel do značné míry na účinném přenosu tepla v systému STS, který zabraňuje surové ropě v dosažení teploty pro hromadění vosku, přičemž odchylka mezi teplotou ložiska a teplotou hromadění činí pouhé 3 °C.

Výhody

Nové systémy doprovodného otápění PetroTrace STSi se skinefektem byly v lokalitě Maari Field úspěšně dokončeny v červenci 2009. Toto specifické řešení se osvědčilo jako spolehlivé a poskytuje realistickou návratnost investic, neboť omezilo hromadění vosku v těžebním potrubí vrtu a udrželo souvislý tok ropy z ložiska na povrch.

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala řešení vytápění v londýnské budově společnosti Rolex
Klíčové výzvy

Společnost Pentair Thermal Management byla přizvána, aby v nové londýnské budově společnosti Rolex aplikovala celou řadu řešení vytápění. Společnost Rolex chtěla převést stávající vytápění na jednodušší jednopotrubní systém s nižšími náklady, který vyžaduje méně údržby.

Řešení

Společnost Pentair Thermal Management zajistila rozvod horké vody prostřednictvím jednopotrubního systému udržování teploty horké vody Raychem HWAT.

Produkty

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala přes 400 metrů kabelu, aby udržela teplotu horké vody až do místa použití, 600 metrů kabelů WinterGard na ochranu potrubí před zamrznutím a spojovací zařízení RayClic na ochranu přívodního potrubí se zchlazenou vodou před zamrznutím.

Kromě toho nyní vítá návštěvníky nádherně vydlážděná podlaha vstupní haly, kde zajišťují hřejivost okolního prostředí systémy podlahového vytápění Raychem s nainstalovanými téměř 50 čtverečními metry rohoží T2QuickNet.

Výhody

Zredukování potrubní sítě ponechalo více prostoru pro jednopotrubní rozvod a izolaci, takže mohla být v celé soustavě použita silnější izolace, která zvýšila její účinnost. Tento projekt přinese celkovou odhadnutou úsporu energie ve výši přibližně 50 - 60 procent. I při vyšší jednotkové ceně elektřiny se očekává, že zákazník dosáhne skutečné úspory 5 - 15 procent.

Návrh, dodávku a instalaci systémů Raychem provedla společnost Jointing Technologies, partnerský distributor společnosti Pentair Thermal Management s hlavním sídlem v jihovýchodní Anglii. Projekt byl dokončen v říjnu 2010.

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala řídicí a monitorovací systémy Raychem pro podporu výroby etanolu
Klíčové výzvy

BP-Ethanol.jpgSpolečnost Bridgeport Ethanol je podnik s roční produkcí 180 milionů litrů etanolu vybudovaný na zelené louce v Nebrasce. Jejich doprovodné otápění bylo třeba upravit, aby zahrnovalo ochranu vodovodního potrubí před zamrznutím, ohřev nádrží a udržování procesní teploty melasy, siláže a potrubí s žíravinou. V květnu 2008 se obrátili na tým Tracer Turnkey Solutions společnosti Pentair Thermal Management se žádostí o vypracování projektu.

Řešení

Tým Tracer Turnkey Solutions kompletně vyprojektoval, dodal a nainstaloval potřebné systémy řízení ohřevu ve společnosti Bridgeport Ethanol. Tento tým dokázal prostřednictvím komplexní a různorodé řady řešení Raychem pro řízení a monitorování snížit počet potřebných okruhů na 35. Současně také dokázal snížit celkové náklady na systém řízení ohřevu ve společnosti Bridgeport Ethanol.

Produkty

Mezi použité produkty patřila jednotka Raychem 200NG s proporcionálním řízením se snímáním okolí (PASC) pro ochranu potrubí před zamrznutím a udržování širokého rozsahu teplot. V systému PASC je výkon doprovodného otápění úměrný okolní teplotě.
Tým Tracer Turnkey Solutions také zvolil pro řízení a monitorování vzdálených okruhů pro ohřev nádrží a ochranu vodovodního potrubí před zamrznutím kombinaci jednotky Raychem 920 a místního řídicího systému HTPG. Tyto oblasti se nacházely 240 m a 135 m od centralizovaných ovládacích panelů a vyžadovaly 2/0 napájecí vodiče kvůli poklesu napětí.
Pro nejdůležitější udržování teploty tým zvolil systém Raychem 200NI s řízením se snímáním vedení. Pro snížení nákladů na kabeláž RTD jsme použili technologii rozhraní elektrického vedení Raychem (PLI) a inteligentní utěsňovací zátky pro přenos údajů o teplotě a kontinuitě prostřednictvím vodičů v topných kabelech.

Výhody

Projekt byl úspěšně dokončen v listopadu 2008. Využitím algoritmu PASC dokázal tým Tracer Turnkey Solutions snížit provozní náklady společnosti Bridgeport Ethanol o 75 procent oproti použití standardní řídicí jednotky se snímáním okolí. Použitím místního řídicího systému se také značně snížily náklady na trubky a kabeláž a použití technologie rozhraní elektrického vedení Raychem (PLI) eliminovalo náklady na kabeláž RTD v odhadnuté výši 40 000 USD.

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala systém elektrického doprovodného otápění v rafinerii Tesoro Golden Eagle
Klíčové výzvy

Tesoro.jpgRafinerie společnosti Tesoro v kalifornském městě Martinez potřebovala vybavit doprovodným otápěním svou čerpací stanici v Amorco Wharf a přepravní vedení, aby byl zajištěn tok surové ropy z vykládkového přístaviště do série skladovacích nádrží. Neexistovaly žádné podrobné technické výkresy pro doprovodné otápění a spletité potrubí k ventilu na čerpací stanici se ukázalo být tvrdým oříškem. Zákazník to potřeboval stihnout v šibeničním termínu a proto se obrátil na tým Tracer Turnkey Services společnosti Pentair Thermal Management.

Řešení

Vzhledem k široké škále rozměrů potrubí, velkému počtu sestav velkých a malých ventilů a požadavcích na přísné udržování teploty vyžadoval návrh doprovodného otápění tvůrčí řešení a flexibilitu, aby byly co nejlépe splněny požadavky zákazníka. Konstruktéři společnosti Pentair Thermal Management navštívili rafinérii a provedli návrh v terénu, přičemž změřili potrubí a navrhli systém doprovodného otápění přímo na místě. Spolupracovali s místními zaměstnanci rafinérie, aby určili potřebný rozvod energie, umístění napájecích zásuvek, potřebná řešení řízení a monitorování a doporučené kabely pro doprovodné otápění.

Produkty

Dlouhodobé zkušenosti společnosti Pentair Thermal Management s přepravou surové ropy a přímořskými aplikacemi umožnily tomuto týmu vyvinout včasné a cenově výhodné řešení pro rafinerii společnosti Tesoro. Tým nainstaloval 2 100 m samoregulačního topného kabelu a 40 řídicích okruhů. Pro veškeré potrubí byl určen samoregulační kabel Raychem XTV, kvůli dosažení minimálních nákladů na instalaci a zajištění splnění požadavků na udržování teploty.
Kromě toho byly řídicí a monitorovací panely Raychem 920 zkombinovány s transformátory a panely pro rozvod energie v samostatném umístění, aby se zkrátila doba instalace u zákazníka a snížily náklady.

Výhody

Instalace byla dokončena v říjnu 2007 v souladu s přísnými bezpečnostními postupy, díky čemuž bylo u tohoto projektu dosaženo stoprocentní bezpečnosti. Úspěšná instalace nového systému doprovodného otápění umožňuje rafinerii společnosti Tesoro bezproblémové přečerpávání surové ropy z čerpací stanice v Amorco Wharf do skladovacích nádrží. Jako potvrzení kvality instalace obdržela společnost Tesoro od společnosti Pentair Thermal Management záruku na ohřev potrubí.

Společnost Pentair Thermal Management nainstalovala systém izolace nádrže pro zábavní park Disneyland
Klíčové výzvy

Trac-Loc.jpgSpolečnost Pentair Thermal Management byla najata, aby nainstalovala systém izolace nádrží Trac-Loc na nádrž na uchování tepelné energie postavenou společností Chicago Bridge & Iron v zábavním parku Disneyland v kalifornském Anaheimu. Tato nádrž, která je nezbytně důležitá pro provoz parku, musela mít vyspělé teplotní funkce a současně esteticky příjemné provedení, neboť je umístěna v blízkosti parku a soukromých hotelů.

Řešení

I když byla společnost Pentair Thermal Management nucena pracovat ve velmi stísněném prostoru, během izolování této téměř 18metrové nádrže s přibližnou plochou povrchu 1 665 čtverečních metrů dokázala zajistit nepřerušený provoz parku a to, že návštěvníci nebyli obtěžováni. Vzhledem k těsné blízkosti četných návštěvníků také věnovala v průběhu pětitýdenní realizace projektu bedlivou pozornost dodržení přísných bezpečnostních norem.

Produkty

Neutrálně zbarvená nádrž na uchování tepelné energie v zábavním parku Disneyland, doplněná o nový systém izolace, splývá s okolím a ochlazuje v době mimo špičku více než 9 milionů litrů vody. Ochlazená voda se potom během dne používá v okolních budovách zábavního parku Disneyland pro systémy HVAC.

Výhody

Instalace systému Trac-Loc přispěla k zajištění účinnosti a vyšší hospodárnosti služeb, které tato nádrž poskytuje svému okolí. Nádrž je také chráněna před horkem, což přináší přibližnou roční úsporu energie 3,3 milionu kWh.

„Tým společnosti Walt Disney Imagineering k nám byl opravdu náročný a musel být o všem podrobně informován, od zadání projektu až po přímou realizaci. Tato nádrž bude nezbytnou součástí každodenního provozu zábavního parku Disneyland. Jsme přesvědčeni, že jsme zvládli náročné úkoly v rámci tohoto projektu s nejvyššími bezpečnostními standardy, podrobným rozplánováním a zajištěním kvality instalace.“ - Blake Heger, vedoucí projektu

Společnost Pentair Thermal Management zajistila z jednoho zdroje systém řízení ohřevu pro kanadský terminál s bionaftou
Klíčové výzvy

Biodiesal-Canada-tank.jpgVelká celosvětová plynárenská a ropná společnost se rozhodla rozšířit svůj terminál s bionaftou ve Winnipegu v kanadské provincii Manitoba, kvůli uskladnění čisté bionafty, produktu B100. Jelikož má bionafta oproti běžné naftě vyšší bod gelovatění, vyžaduje přesnější teplotu.

Řešení

Společnost Pentair Thermal Management poskytla na klíč kompletní systém řízení ohřevu potrubí společně s doprovodným otápěním a izolací nádrže. Projekt byl řízen z kanadské kanceláře společnosti Kitchener Services, která využívala prostředky a schopnosti servisních středisek v Houstonu a Edmontonu, aby dokončila projekt podle plánu.

Produkty

Projekt zahrnoval podrobný návrh doprovodného otápění spojeného s izolací nádrže na B100. Byl použit topný kabel Raychem XTV pro svou konstrukční flexibilitu umožňující udržet přesnou teplotu. K izolaci nádrže byl použit systém Tracer Trac-Loc, systém izolace nádrží s vertikálními spoji.

Řešení

Komplexní návrh byl snadno začleněn do časového rámce požadovaného zákazníkem a poskytl požadovanou přesnost.

Společnost Raychem je průkopníkem kombinovaných čidel teploty a vlhkosti
Klíčové výzvy

V létě roku 1986 bylo nainstalováno ve společnosti CKW Ruopigen (Švýcarsko) 300 m kabelu pro ochranu okapových žlabů před ledem a sněhem. Kromě zajištění ochrany střechy před sněhem zákazník také požadoval přesné stanovení nákladů na provoz systému.

Řešení

Instalace byla rozdělena do dvou systémů s odlišnou metodou řízení. Jeden systém prováděl pouze snímání teploty, zatímco druhý snímání teploty a vlhkosti. Po dobu čtyř měsíců byly měřeny teploty a spotřeba energie.

Produkty

Kabel GM-2X pro ochranu před sněhem

Výhody

Při provozování systému se snímáním teploty a vlhkosti klesla spotřeba elektřiny oproti samotnému snímání teploty o 78 %.

Systém automatizované přepravy osob (APO) na pekingském letišti
Klíčové výzvy

Shuttle.jpgV podnebích se studeným počasím vyžadují pojížděné povrchy systému automatizované přepravy osob (APO), např. vodicí dráhy, napájecí a signálové vodicí tyče, výhybky a točny, k bezpečnému provozu ochranu před náledím.

Pekingské mezinárodní letiště potřebovalo zabránit usazování sněhu a tvorbě námrazy na vodicích dráhách a přidružených pojížděných površích nového systému APO pro toto letiště. Tento systém APO byl součástí programu rozsáhlého rozšíření tohoto letiště v rámci příprav na Olympijské hry 2008 pořádané v čínském Pekingu.

Řešení

Společnost Pentair Thermal Management je schopna zkonstruovat systémy doprovodného otápění, které vyhoví i těm nejjedinečnějším aspektům ochrany před náledím, včetně zapuštěných vodicích drah a oblastí s nízkou světlostí a strukturou, jaké se nacházejí na kolejnicích, výhybkách a točnách.

Společnost Bombardier Transportation, působící jako hlavní dodavatel pro vedení pekingského mezinárodního letiště, uzavřela se společností Pentair Thermal Management smlouvu na zajištění kompletního technického návrhu, konstrukce a všech produktů pro integrovaný systém doprovodného otápění pro nový systém APO. Systém byl zkonstruován na základě předpokládaného potřebného množství tepla a teplotního profilování pojížděného povrchu vodicí dráhy.

Společnost Pentair Thermal Management provedla analýzu metodou konečných prvků, aby předpověděla potřebné množství tepla a charakteristiku ochrany před sněhem v proměnlivých podmínkách. Bylo předloženo celkem jedenáct případových studií s využitím údajů o pekingských sněhových srážkách a teplotních průměrech za posledních 100 let. Na základě těchto údajů byly pro zákazníka stanoveny a zavedeny provozní filozofie, které umožňují poskytnout nejvhodnější a energeticky nejúčinnější řešení otopné soustavy.

S tímto typem projektu jsou neoddělitelně spjaty tyto specifické výzvy:

 • Mimořádně dlouhé pojížděné povrchy spojené s vodicími dráhami    
 • Nízké světlé výšky    
 • Jedinečné konfigurace obvykle spojené s napájecími vodicími tyčemi, výhybkami a točnami

Společnost Pentair Thermal Management poskytla konečný návrh systému, který zahrnoval různé technologie doprovodného otápění pro eliminaci těchto problémů.

Produkty

Největší konstrukční výzva u nového systému APO na pekingském letišti spočívá v návrhu systému doprovodného otápění se skinefektem pro betonové vodicí dráhy. Společnost Pentair Thermal Management vyvinula a využila specializované sestavy součástí a díky tomu byla schopna navrhnout systém s dlouhými spojitými okruhy dosahujícími v průměru více než 1 000 m délky. Speciálně pro tento projekt byly navrženy další jedinečné součásti a sestavy, aby byly kompatibilní s uspořádáním napájecích vodicích tyčí, výhybek a točen.

Výhody

Díky vypracování důkladné analýzy a návrhu systému ochrany před náledím vytvořila společnost Pentair Thermal Management celkové řešení, které bylo cenově výhodné a velmi spolehlivé.  V systému ochrany před náledím byla využita nejlepší technologie doprovodného otápění a speciálně uzpůsobené součásti a sestavy pro tuto aplikaci.

Systém izolace pro největší nádrž na uchování tepelné energie na světě, který je vyjádřením krásy a výkonnosti
Klíčové výzvy

Beauty-Performance-TES-tank.jpgSpolečnost Chicago Bridge and Iron (CB&I) zkonstruovala pro společnost Texas Medical Center Central Heating and Cooling Services Corporation (TECO) nejvyšší nádrž na uchování tepelné energie na světě.  Nádrž má průměr 30 metrů a impozantní výšku 45 metrů a zásobuje vodou četné budovy ve zdravotnickém obvodu v centru texaského Houstonu. Hlavním náročným úkolem bylo izolovat tuto masivní nádrž tak, aby zlepšila vzhled okolí, namísto toho, aby celou oblast zohyzdila.

Řešení

Zákazník využil výhod naší koncepce systému řízení ohřevu. Společnost Pentair Thermal Management vyrobila a zkompletovala panelový systém izolace nádrže Tracer Trac-Loc s trvalými spoji s jedinečným vzorováním, které začlenilo nádrž do okolního prostředí.

Produkty a služby

Naše servisní skupina Tracer na základě architektonického návrhu zákazníka úspěšně vyrobila a zkompletovala systém izolace nádrží s trvalými spoji Trac-Loc s jedinečným vzorováním, které začlenilo nádrž do okolního prostředí. Tato skupina také koordinovala podrobné plánování, dodávky a časový rozvrh projektu a úspěšně nainstalovala různé barevné panely, které obepínají boční stěnu nádrže a dodávají jí jedinečný vzhled.

Výhody

Konečným výsledkem byl špičkový systém izolace nádrže, který současně zlepšil vzhled okolí.  Nebylo potřeba lešení, což vedlo ke snížení nákladů na instalaci a zkrácení celkového časového plánu.

Systém ohřevu svislých vrtů zvýšil těžbu v kalifornských skrývkových vrtech
Klíčové výzvy

Petro-Trace-Bakersfield.jpgČást největších zásob husté ropy v kontinentálních Spojených státech se nachází v ropných polích v kalifornském Central Valley severně od Los Angeles. Ložiska v této oblasti se odhadují na 40 miliard barelů zejména husté ropy blížící se 13 až 9 API a nacházející se v mělkých ložiscích, jejichž hloubka nepřesahuje 701 m. Společnost Pentair Thermal Management dodává ropným společnostem v této oblasti otopné soustavy PetroTrace již od roku 2005.

Řešení

Společnost Pentair Thermal Management vyprojektovala pro tyto pobřežní mělké vrty s nízkým průtokem systém ohřevu svislých vrtů PetroTrace s minerální izolací (MI), který zajišťuje ohřev nejhlubší části a zlepšuje tak mobilitu ropy v blízké oblasti vrtu a umožňuje zvýšení těžby.

Dodaný systém ohřevu svislých vrtů PetroTrace produkoval v produktivní zóně při 600 V 27 kW energie. Ohřívače svislých vrtů byly uchyceny k úzké trubce pod čerpadlem, která obsahovala několik průchodů kabelu MI a produkovaly hustotu výkonu 300 W/st.

Dodaný systém zahrnoval ovládací panel umožňující snadnou obsluhu a monitorování teploty a proudu. Aby si mohl zákazník ověřit cílové teploty po celé délce otápěné sekce, bylo nainstalováno mnoho snímacích termočlánků, které zajišťují měření teploty.

Produkty

Produkty použité pro tento projekt zajištění průtoku zahrnovaly topný kabel Pyrotenax s minerální izolací (MI) a ovládací panely Raychem pro ohřev nejhlubší části vrtu.

Výhody

Zvýšila se těžba ze 3 na více než 20 barelů denně, díky čemuž se vrátily náklady za méně než čtyři měsíce.

Systém TraceTek detekuje drobné úniky a vyvěrání, které systémy SCADA nemusí zaregistrovat
Klíčové výzvy

Tlak regulačních orgánů a starost o životní prostředí dovedly provozovatele k tomu, aby provedli ve vysoce rizikových oblastech více preventivních opatření pro detekci velkých úniků. Malé úniky však nemusí být odhaleny, neboť běžně používané systémy CPM na bázi technologie SCADA nejsou schopné detekovat menší únik než 0,5 % průtoku. Může to být velmi nebezpečné, neboť malé úniky často přerostou ve větší problémy.

Řešení

Na potrubí lze v mnohakilometrové délce nainstalovat systém detekce úniků umožňující odhalení a přesné zaměření úniku s přesností jeden metr v obou směrech.

Produkty

Společnost Pentair Thermal Management nabízí kabel pro detekci ropy a paliv TraceTek TT5000, který detekuje kapalná uhlovodíková paliva, aniž by reagoval na vodu.

Výhody

Kabel TraceTek TT5000 je umístěný v trubce z PVC a uložený ve stejném výkopu jako potrubí, které nepřetržitě chrání a zabezpečuje. Systém zabraňuje i těm nejmenším únikům, aby nedošlo k poškození potrubí a okolní oblasti, rychlou detekcí a upozorněním obsluhy na místo úniku.

Systém TraceTek rychle detekuje únik paliva a upozorní obsluhu na místo, kde k němu dochází
Klíčové výzvy

Oslo-Airport.jpgNa letišti v Oslu si uvědomili, že únik z podzemního potrubí jejich systému s palivovými hydranty by mohl mít za následek značný dopad z hlediska ekologie, bezpečnosti a nákladů, neboť je velmi časově náročné dostat se ke zdroji úniku pod betonem.

Řešení

Návrháři palivového systému na letišti v Oslu hledali řešení, které by zmírnilo bezpečnostní a ekologická rizika a poskytlo kompletnější řešení monitorování úniků než pravidelné kontroly hydrostatického tlaku. Návrháři potřebovali systém, který by pro obsluhu okamžitě detekoval a zaměřil únik, což by jí umožnilo rychle omezit jeho dopad.

Produkty

Kabelový systém TraceTek společnosti Pentair Thermal Management nepřetržitě monitoruje potrubí, aby upozornil obsluhu, pokud odhalí únik do vzdálenosti jednoho metru v obou směrech od jeho umístění.  Systém je vybaven snímacím kabelem TT5000 s materiálem, který váže uhlovodík, jenž je nainstalován v zásypu 42milimetrové drážkované trubky z PVC při kladení palivového potrubí.

Výhoda

Systém TraceTek rychle reaguje na únik uhlovodíkového paliva. Tekuté palivo je detekováno kabelem a vtlačeno do trubky prostřednictvím vzlínání, čímž se spustí poplach prostřednictvím monitorovacího systému TraceTek.

Systémy TraceTek poskytují včasné upozornění na průniky ropy do půdy
Klíčové výzvy

Společnost Coast Oil Co., jeden z největších distributorů benzínu, motorové nafty a maziv v USA, chtěla předejít znečištění podzemní vody ve svém skladišti ropy v San Jose a překročit normy stanovené místní radou pro kontrolu kvality vody.

Řešení

Toto zařízení, které tvoří 12 blízce seskupených nádrží s malým průměrem, potřebovalo účinný systém detekce úniků pro monitorování půdy pod nádržemi bez přerušení komerčních operací. Řešením bylo kompletní monitorovací řešení pro detekci a vyvolání poplachu. Technici, kteří byli při své práci omezeni prostorem, použili malou přizpůsobitelnou vrtačku.

Produkty

Společnost Pentair Thermal Management doporučila systém detekce úniků TraceTek využívající snímací kabel TT5000 obsahující materiál, který váže uhlovodík.

Výhody

Tento systém, nainstalovaný v trubce z PVC v půdě pod palivovými nádržemi, rychle detekuje únik paliva a vyvolá poplach. Případné rozlití se nasaje do trubky prostřednictvím vzlínání a je pohlceno opláštěním kabelu.

Connection and Protection