Pracovní příležitosti

Společnost nVent Thermal Management, která je součástí společnosti nVent, je přední společností v oblasti elektrického doprovodného otápění, podlahového vytápění, protipožární a speciální kabeláže a řešení snímání pro stěžejní odvětví včetně energetiky, vodohospodářství, báňského, chemického a farmaceutického průmyslu, potravinářství a výroby nápojů a stavebnictví. Společnost nVent Thermal Management má solidní historii, rozsáhlou celosvětovou působnost a přes 3 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích.

Se zanícením se věnujeme svým zaměstnancům, růstu našeho podnikání a dosažení provozní dokonalosti při současném pozitivním přínosu pro světové společenství. Jestliže dokážete pracovat se stejným zanícením, doporučujeme vám, abyste prozkoumali příležitosti, které společnost nVent nabízí.

Síla velkého počtu

Společnost nVent se snaží rozvíjet a řídit své podnikání na silných základech rozmanitosti a začlenění.

Věříme v prostředí rozmanitosti a začlenění, které umožňuje všem zaměstnancům dosáhnout plného potenciálu a pocitu uznání a ocenění za to, jací jsou, aby mohli samostatně i kolektivně odvádět nejlepší práci.

Rozmanitost, ve své jednoduché formě, znamená nejen rozdíly ve věku, pohlaví a rase, ale také v myšlení, stylu, kultuře, náboženství, pozadí atd. Rozdíly mezi zaměstnanci podporují tvořivost, novátorství, nové nápady a nekonvenční myšlení.

Samotná rozdílnost však nic nezaručuje. Hlavní je především způsob, jakým k rozdílnosti přistupujeme. Musíme k tomu vytvořit kulturu začlenění, která pěstuje pracovní síly odrážející rozmanitost našich zákazníků, posiluje novátorství a tvůrčí myšlení a podporuje snahu našich zaměstnanců o dosažení dokonalosti ve všem, co děláme. Jsme přesvědčeni, že skrze rozmanitost získáváme přístup k nejlepším lidem a prostřednictvím začlenění v nich povzbuzujeme to nejlepší.

Connection and Protection